Postimehe otseülekanne ARB pressikonverentsilt 11. okt 2016 Keskraamatukogu saalis       2016-10-12 12:42:00Üles

Pressikonverentsi kava:

 12.00–12.10 Rail Balticu trassivalik: majandusmootor ja viitsütikuga pomm. ARB liige, ettevõtja Priit Humal

12.10–12.20 Avalik arvamuse uuring: missugust raudteed sooviksid Eesti elanikud? Statistik ja rahvastikuteadlane prof Ene-Margit Tiit

12.20–12.30 Kas Rail Balticu algus on Eesti Raudtee lõpp? Transpordianalüütik, Hannes Luts

12.30–12.40 Rail Baltic kui projekt, mida oodatakse või kardetakse: kohaliku omavalitsuse nägemus. Saku vallavolikogu esimees Tanel Ots

12.40–13.00 Küsimused esinejatele

 Vaata pressikonverentsi salvestust Postimehe veebis >

 

Priit Humal: Teeme Eesti raudtee abil üheks linnaks.       2016-09-07 12:53:00Üles

Mitte ainult Narvast, vaid kõigist Eesti linnadest peaks Tallinnasse saama vähemalt poolteise tunniga ja see muudaks terve Eesti liikmumisvõimaluste poolest üheks suurlinnaks "Estlinnaks". Niisugune unistus on käegakatsutav, aga eeldab muudatusi praeguses Rail Balticu kontseptsioonis. Kiire raudtee seoks Eesti üheks linnaks.

 Loe edasi >

 

Video       2015-10-15 10:46:00Üles

ARB pressikonverents

Rail Baltic: konfliktne ideaal

15. oktoobril kell 14.00 – 15.00 toimub Tallinna Keskraamatukogu saalis pressikonverents, kus kõne all on Rail Balticu planeerimine ning uuesti tulipunkti tõusnud Nabala-Tuhala kaitseala teemad. Pressikonverentsil esinevad ettekandega Harju maavanem Ülle Rajasalu, samuti looduseksperdid Mati Kose ja Kai Klein ja õiguslikest küsimustest annab ülevaate KÕKi jurist Siim Vahtrus.

Pressikonverentsi kava:

14.00 – 14.10 Kas seadus lubab läbi kaitseala? Planeerimisprotsess ja keskkonnaõigus. Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Siim Vahtrus
14.10 – 14.20 Rail Baltic konfliktid elusloodusega (sh Nabala-Tuhala looduskaitseala teema). Looduskaitseekspert Mati Kose
14.20 – 14.30 Raudtee on inimestele ehk millist lahendust me vajame? Eesti Keskkonnaühenduste Koda/Balti Keskkonnafoorum, Kai Klein
14.30 – 14.40 Rail Baltic Harjumaal: trassivalikus on vaja näha suurt pilti. Harju maavanem Ülle Rajasalu
14.40 – 15.00 Küsimused esinejatele

Korraldaja: kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust.

 

Delfi – Balti peaministrid kohtuvad reedel Maardu mõisas       2014-12-01 17:28:00Üles

Arutelude keskmes on regionaalne ja kolmepoolne koostöö: infotehnoloogia poliitika, transport (sh Rail Baltic), energeetika, julgeoleku- ja kaitseküsimused.

Loe edasi >

 

 

Delfi – Balti peaministrid kohtuvad reedel Maardu mõisas       2014-12-01 17:28:00Üles

Arutelude keskmes on regionaalne ja kolmepoolne koostöö: infotehnoloogia poliitika, transport (sh Rail Baltic), energeetika, julgeoleku- ja kaitseküsimused.

Loe edasi >

 

 

ERR uudised – Neli valda ei nõustu Rail Balticu trassivalikuga Pärnumaal       2014-12-01 17:12:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR – Vikerraadio Reporteritund Euroriikide eelarved ja investeeringud. Arp Müller       2014-12-01 15:11:00Üles

Huvitavaks läheb alates ajaribal 45:02.

Mitmed EL riigid eesotsas Prantsusmaaga on raskustes oma eelarvepuudujäägi vähendamisel. Räägime Euroopa Komisjoni hinnangutest liikmesriikide eelarvetele. Samuti puudutame Euroopa Komisjoni 315 miljardi euro suurust investeerimiskava, mis peaks looma töökohti ning taastama majanduskasvu. Stuudios on Katrin Höövelson Euroopa Komisjoni Eesti esindusest, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats ning Rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross.

Loe edasi >

 

 

Railbaltic.info – Rail Baltic Infokiri November       2014-11-28 17:45:00Üles

Loe edasi >

 

 

Harju – Saku seab tingimusi, Kiili ütleb „ei“       2014-11-28 17:42:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR – Vikerraadio Uudis+ 2. tund - Arp Müller ja Lauri Varik Intervjuu Tarmo Lehistega ajaribal 04:11-16:00.       2014-11-28 17:39:00Üles

Pärnu maavanem ja vallajuhid on häiritud valitsuse sekkumisest Rail Balticu trassi aruteludesse. Kohalike muresid selgitab Vändra vallavolikogu esimees Tarmo Lehiste.

Loe edasi >

 

 

Uus Planeerimisseadus 571 SE on Riigikogu menetluses 3. detsembril 2015       2014-11-25 14:29:00Üles

Komisjoni viimane istung oli esmaspäeval 10.11.2014 kell 11:10
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 03.12.2014. Teha ettepanek teine lugemine katkestada. Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 17.12.2014 17:00

Väljavõtted seaduseelnõust ja seletuskirjast:
Uue liigina on loodud riigi eriplaneeringu instituut. Riigi eriplaneeringu regulatsioon võimaldab rahvusvaheliselt või riigi jaoks olulisi ehitisi planeerida erimenetluses. Erimenetluses kehtestatud planeeringu alusel on võimalik alustada ehitusprojekti koostamist.

Eelnõu § 27 lõiked 1–4 näevad ette, et riigi eriplaneeringu eesmärk on olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamine, mille asukoha valikul või toimimisel on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Riigi eriplaneering koostatakse eelkõige maakonnaüleste huvide väljendamiseks riigikaitse ja julgeoleku, energeetika, gaasi transpordi, jäätmemajanduse, maavarade kaevandamise valdkonnas või eeltoodud huvide väljendamiseks avalikus veekogus ja majandusvööndis.

Planeering peab olema üheselt ja selgelt mõistetav, nii et sellest tulenev planeeringulahendus oleks üksikisikule arusaadav. Isik peab saama aru, millised teda mõjutavad tingimused võivad planeeringust tuleneda. Vastav põhimõte on asjakohasem üld- ja detailplaneeringute puhul, kuid tuleb teatud juhtudel kõne alla riigi eriplaneeringu juures, näiteks eriliste objektide planeerimise korral.

Loe edasi >

 

 

Äripäev – Ago Vilo: Rail Baltic ei pea asjatult looklema       2014-11-22 17:31:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Elron on kimpus metsaelanikega       2014-11-21 23:26:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR videouudis – Valitsus jättis Rail Balticu trassieelistuste vaagimisel Pärnumaa soovid arvestamata       2014-11-21 19:45:00Üles

Loe edasi >

 

 

Harju Elu – Rail Balticu trassile annab hinnangu ka Riigikogu       2014-11-21 17:39:00Üles

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 12. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Rail Balticu trassi asukoha määramine” eelnõu kohaselt esitab valitsus Rail Balticu raudteetrassi asukohaettepaneku enne trassi kulgemist määravate planeeringute kinnitamist Riigikogule seisukoha kujundamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Loe edasi >

 

 

Harju Elu – Kiili jätkab võitlust valda läbiva Rail Balticu trassi vastu       2014-11-21 17:32:00Üles

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – Valitsus eelistab Kohila arengupiirkonda säästvat Rail Balticu trassi       2014-11-21 16:58:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR audiouudis – Valitsus andis toetuse Rail Balticu trassieelistustele       2014-11-21 14:12:00Üles

Valitsus andis neljapäeval toetuse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja konsultantide esitatud Rail Balticu trassieelistustele. Majandus- ja taristuminister esitab eelistatud trassivariandi Harjumaa ja Raplamaa põhjaosa kohta valitsusele tuleva aasta kevadel pärast planeeringu eskiislahenduse avalikustamist. Jätkab Mari Rebane.

Loe edasi >

 

 

ERR Vikerraadio Uudis+ 1.tund – Kaja Kärner       2014-11-21 14:09:00Üles

Valitsus leppis eile kokku Rail Balticu trassivalikutes. Kommenteerib Pärnu maavanem Andres Metsoja.

Saade on järelkuulatav alloleva lingi abil - ajaribal: 06:58-20:03

Loe edasi >

 

 

Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord 20. novembril 2014       2014-11-20 17:32:00Üles

4. Rail Balticu eelistatud trassist
Esitaja: majandus- ja taristuminister Urve Palo

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teeb valitsuskabinetile ülevaate analüüsidele põhinevast Rail Balticu raudtee trassi kulgemise eelistusest kogu Eesti ulatuses. Samuti kirjeldatakse trassialternatiivide võrdluste põhimõtteid. Lühike ülevaade on esitatud ka kahe raudtee lõigu kohta, mille puhul planeerimiskonsultandi väljapakutud ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelistatud trass ei ühti maavanemate seisukohtadega.

Eelistatud trassi väljavalimine praeguses tööde faasis on oluline, kuna sellest sõltub kogu Rail Balticu projekti edasine kulgemine nii ajalisest kui rahastamise aspektist vaadatuna. Eelistatud trassi kokkuleppele järgnevate tööde teostamise ajagraafik on tihe ning mõjutab oluliselt detailse ehitusprojekti valmimise (2017 – 2018) ning järgnevate hangete ja ehitusperioodi kulgu (2018 – 2024).

Loe edasi >

 

 

Maaleht – Elu Esko talus pärast tragöödiat       2014-11-20 11:58:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR Terevisioon – Andrus Ossip: Elroni suurim probleem on õnnetuse tõttu liiklusest väljas olev rong       2014-11-18 21:52:00Üles

Kuulake ajaribal alates 05:22 kuni 06:09.

Elroni rongid põrkavad viimasel ajal iga päev kokku loomadega.

Samuti on probleem raudtee tehniline seisukord ehk ühe rõõpapaariga remontimata raudtee.

Vähemalt Tallinn-Tartu trassil saaks CEF-i rahage raudtee korda teha.

Loe edasi >

 

 

Postimees Elu 24 – Video: Jaapani magnethõljuk-rong saavutas kiiruseks 500 kilomeetrit tunnis       2014-11-18 18:18:00Üles

Jaapanis said rongifännid võimaluse sõita uue sõna otseses mõttes hõljuva kiirrongiga

100 reisijat sai katsetada uut superrongi, mis suundus Uenoharast Fuefukisse, edastab BBC.

42,8 kilomeetrisel reisil saavutati maksimumkiiruseks 500 kilomeetrit tunnis.

Rongifirma The Central Japan Railway testib uut rongi kaheksa päeva Kesk-Jaapanis Yamanashi prefektuuris.

Magnethõljuk-rongid on kiiremad kui Jaapani kuulsad kiirrongid, mille kiirus ulatub 320 kilomeetrini tunnis.

Maglev-rong (sõnadest »magnet» ja «levitation») liigub raja kohal leviteerides ning selle paneb liikuma magnetväli.

Just hõljumine võimaldab arendada suuremat kiirust kui on tavapärastel rongidel.

Loe edasi >

 

 

Postimees T24 – Rongisõitjate arv kasvas tänu elektrirongidele       2014-11-18 18:12:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Liit: Rail Baltic võib tuua juurde miljoneid turiste       2014-11-18 15:23:00Üles

Loe edasi >

 

 

Õhtuleht – Jakko Väli | Kas töövõimereform jätab Reformierakonna üksi?       2014-11-18 01:21:00Üles

Me ehitame küll tehniliste näitajate poolest eilsesse päeva kuuluva Rail Balticu, kuid projekti läbisurujad ei räägi mitte kusagil sellest, kui palju selle struktuuri üllapidamine koos veeremiga meile tulevikus maksma läheb. Reformierakond lähtub oma tegevuses sellest, et Euroopast tulev raha on vaja iga hinna eest ära kulutada. Kuid iga reform tähendab püsikulusid ka pärast Euroopa abirahade perioodi.

Loe edasi >

 

 

Õhtuleht – Anto Raukas - Aitame uue erakonna riigikokku!       2014-11-16 19:11:00Üles

Kuid ilma hästi toimiva konsensusliku generaalplaanita on tõeliselt suurte välisinvesteeringute saamine ilmselt üsna vaevaline. Peale sadama on siin aga palju arendusvõimalusi, näiteks Tallinna–Helsingi tunnel, graniidikaevandus, transiidisõlm, kiirtrammiliin Tallinnast jne. Hiljuti kinnitas vabariigi valitsus kiirendatud korras Tuhala–Nabala väheväärtusliku looduskaitseala, mille põhieesmärk pole mitte Eesti looduse kaitsmine, vaid majandustegevuse takistamine ja Rail Balticu rajamise võimalikult kalliks muutmine.

Loe edasi >

 

 

Õhtuleht – Anto Raukas - Aitame uue erakonna riigikokku!       2014-11-16 19:11:00Üles

Kuid ilma hästi toimiva konsensusliku generaalplaanita on tõeliselt suurte välisinvesteeringute saamine ilmselt üsna vaevaline. Peale sadama on siin aga palju arendusvõimalusi, näiteks Tallinna–Helsingi tunnel, graniidikaevandus, transiidisõlm, kiirtrammiliin Tallinnast jne. Hiljuti kinnitas vabariigi valitsus kiirendatud korras Tuhala–Nabala väheväärtusliku looduskaitseala, mille põhieesmärk pole mitte Eesti looduse kaitsmine, vaid majandustegevuse takistamine ja Rail Balticu rajamise võimalikult kalliks muutmine.

Loe edasi >

 

 

Tallinna TV – Akadeemik Raukas: valitsuse heakskiidu saanud Nabala-Tuhala kaitseala moodustamisel ei ole mõtet       2014-11-14 20:59:00Üles

Valitsus kiitis täna heaks Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamise. Akadeemik Anto Raukas ütles, et nö nõgesekaitseala pole tarvis, kuna väärtuslikke liike selles piirkonnas ei ole. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles täna, et uue kaitseala moodustamise tingis vajadus tagada paremini ala tundliku veerežiimi, karstinähtuste ning kaitsealuste ja ohustatud liikide elupaikade kaitse. Olemas olevad ja harali asuvad kaitsealad ei paku loodusväärtustele piisavalt kaitset. Akadeemik Anto Raukas on aga keskkonnaministeeriumi kava teravalt kritiseerinud. Raukas tõi ka välja, et loodav Tuhala-Nabala kaitseala tõstab Rail Balticu maksumust ja on seeläbi majanduslikult kahjulik otsus Eesti riigile.

Loe edasi >

 

 

Maaleht – Nabala looduskaitseala loomine muutus konkreetsemaks       2014-11-13 21:19:00Üles

Ent just Nabala kaitseala loomisega seoses pääses taas valla poleemika, kus maaomanikud peavad olemasolevaid hüvitise saamise võimalusi kaitsealade alla jäävate eramaade eest ebaloomulikult väikesteks ja on seda meelt, et uusi kaitsealasid luuakse sageli kergekäeliselt.

Samuti väidetakse, et kaitsealasid asutatakse üha juurde, samas kui aastakümnete eest loodud alasid pole keegi inventeerinud.

„Teeb murelikuks, et riik suhtleb metsaomanikega formaalsel tasandil, hoidudes sisulisest arutelust ja kompromissidest,“ tõdeb metsandusekspert Heiki Hepner Kohila Metsaseltsist.
Ta meenutab Nabala kaitseala moodustamise algset ideed, mida pooldasid nii ta ise kui ka teised piirkonna metsaomanikud. Nimelt oli kavas piiranguvööndi loomisega kaitsta karstiala ning põhjavett. Metsa majandamist, mis on taganud tänase poollooduslikele aladele omase elurikkuse, ei olnud kavas piirata. Nüüd on aga plaanis 4600 hektari suurusel kaitsealal seada pooles ulatuses sisse sihtkaitsevöönd, mis iseenesest välistab seal igasugused metsamajandustööd (sh hooldusraied). Ülejäänud aladele aga seatakse samuti suured piirangud. Kohalikud maaomanikud leiavad, et nii ulatuslikud piirangud ei ole põhjendatud.

Loe edasi >

 

 

Valitsuse 13.11.2014 istungi kommenteeritud päevakord       2014-11-13 20:49:00Üles

Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus

Tüüp: määruse eelnõu

Eelnõuga moodustatakse olemasolevate kaitstavate loodusobjektide (Tuhala maastikukaitseala, Tammiku looduskaitseala, Rahaaugu hoiuala ja Angerja must-toonekure püsielupaiga) põhjal Nabala-Tuhala looduskaitseala. Kaitseala asub Harju maakonnas Kiili, Saku ja Kose vallas ning Rapla maakonnas Kohila vallas. Uue kaitseala moodustamise tingis vajadus tagada paremini ala tundliku veerežiimi, karstinähtuste sh maa-aluste jõgede ja unikaalse Tuhala Nõiakaevu, soo- ja metsaelupaikade ning kaitsealuste ja ohustatud liikide (näiteks must-toonekurg, väike-konnakotkas, kanakull, karvasjalg-kakk, laanepüü, kuldking, püst-linalehik, eesti soojumikas, lõhnav käoraamat, koldjas selaginell) elupaikade kaitse. Olemasolevad ja harali asuvad kaitsealad ei paku loodusväärtustele piisavalt kaitset.

Tundliku veerežiimiga alal allpool põhjavee taset kaevandamine võib tuua kaasa veetaseme olulisi muutusi ning taimekoosluste teisenemise ja loodusväärtuse vähenemise või hävimise. Seetõttu ei ole kaitsealal maavara kaevandamine lubatud. Lisaks sellele muutub senise Tuhala maastikukaitseala kaitsekord ehituspiirangute osas rangemaks.

Loe edasi >

 

 

Postimees – Keskkonnatasude tõus kasvatab ka Rail Balticu hinda       2014-11-11 18:13:00Üles

Keskkonnaministeeriumi plaanitud keskkonnatasude hüppeline kasva võib märgatavalt tõsta Rail Balticu Eesti trassi maksumust, selgus majandusministeeriumi tellitud uuringust.

Rail Baltic on äärmiselt ehitusmaterjalimahukas projekt, kuna selle trassi pikkus Eestis on 211 kilomeetrit ning täitepinnase ehitusmaksumuse suurenemine kümne protsendi võrra toob kaasa ka projekti ehitusmaksumuse väga märkimisväärse suurenemise, teatas majandusministeerium.

Loe edasi >

 

 

Postimees RUS – Саку может отклонить вариант прохождения трассы Rail Baltic по территории волости       2014-11-10 18:39:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Rõivas annab aru: kuidas tagab gaasitoru varustuskindluse kui sealt tuleb ikka Gazpromi gaas?       2014-11-10 18:28:00Üles

Marko Mihkelson lisas, et samas on ju kõigil sama eesmärk - töötada Eesti energiajulgeoleku huvides. "Aga Rõivase väljaöeldud avaldused nagu eestlased ei suuda terminali kinni maksta jms, mõjuvad kummaliselt ajal kui Rail Balticut justkui peaksime suutma kinni maksta."

Loe edasi >

 

 

Postimees – MKMi transpordi asekantsler lahkub ametist       2014-11-10 18:15:00Üles

«Eesti teed on hoitud, meil sõidavad moodsad rongid, sadamad on ilusad, lennujaamad rõõmustavad iga külastajat. Kõiges selle saavutamisel on Eerol oluline roll,» ütles majandus-ja taristuminister Urve Palo.

Loe edasi >

 

 

Raul Vibo – Rail Baltics: Kirjaoskamatu trassivalik       2014-11-10 00:46:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Andrus Karnau: vastuoluline minister       2014-11-07 20:12:00Üles

Veelgi ägedam, kuigi väiksema eelarvega, oli Nabala looduskaitseala vastaste protest. Kui mäletate, siis esmalt taheti seal kaitse alla võtta maa-aluseid jõgesid. Vitsameeste leitud jõgesid. Kui keskkonnaministeeriumi tellitud uurimustöö sellele kinnitust ei leidnud, siis püüti see töö lihtsalt salastada. Lõpuks tuli ministeerium asjast auga välja, otsustades luua kaitseala looduskeskkonna kaitseks. Paekivikarjääride omanikud pidid ärist suu puhtaks pühkima, Rail Balticu trass läks 50 miljoni euro võrra kallimaks, aga Harju- ja Raplamaa elanikel on kahtlemata põhjust reformierakondlasest ministrile tänulik olla.

Loe edasi >

 

 

Sirp – Margit Mutso: Õnnestunud võistlus - Ülemiste ühisterminali ideevõistluse žüriiliikmete vestlusring.       2014-11-07 19:42:00Üles

Loe edasi >

 

 

Sirp – Veronika Valk: Surnult sündinud võistlustulemus - Tallinna Ülemiste ühisterminali ideevõistlus ei täitnud lootusi.       2014-11-07 19:29:00Üles

Loe edasi >

 

 

Sirp – Vahur Luhtsalu: Rail Baltic. Mõned mõtted väljaspool eelarveridu       2014-11-07 19:25:00Üles

Senised meediakajastused Rail Balticu teemal keskenduvad enamasti kavandatava raudteeliini veoste mahule, tasuvusele ja trassivalikule. Vähem on aga puudutatud oma maksumuselt ja mõjult kõiki seniseid infrastruktuuriprojekte Eesti ajaloos ületava plaani laiemaid ühiskondlikke ja globaalseid tahke.

Kas suudame lahendada lokaalsed probleemid, kui uduse väärtusega geopoliitilisi projekte teostama asume? See on märksa laiem teema, kui Rail Balticu projektile järjekordse tasuvusuuringu tellimine. Liikudes Rail Balticu projektiga välisele survele alludes kiirelt edasi, paneme Eesti riigieelarve üha pingelisemasse seisu ning kahjustame oma ühiskonna niigi hapraid jätkusuutlikkuse aluseid.

Loe edasi >

 

 

Majandus- ja taristuminister Urve Palo osaleb KUKU raadio saates „Ministri vastuvõtt“ reedel, 7. novembril 2014 kell 11:00-12:00       2014-11-05 09:00:00Üles

Loe edasi >

 

 

Äripäev – Anvar Salomets: Jätame Rail Balticu professionaalide hooleks       2014-11-03 19:19:00Üles

Loe edasi >

 

 

Äripäev – Priit Humal: Rail Baltic võtab praeguse raudtee raha       2014-11-03 19:18:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR uudised – Rail Balticu projektijuht: trass puudutab 700 kinnisasja       2014-11-03 19:13:00Üles

Rail Balticu projektijuht Miiko Peris ütles Vikerraadio saates „Reporteritund“, et arvestades mahtu, on kinnisasjade arv väike – trassi pikkus on 211 kilomeetrit ja see puudutab ligikaudu 550-600 eraomandis kinnistut, mille puhul tuleb rääkida negatiivsete mõjude kompenseerimisest.

Loe edasi >

 

 

ETV saade Vabariigi kodanikud teisipäeval 4. novembril kell 20:05       2014-11-03 17:48:00Üles

Eestit Euroopaga ühendava kiirraudtee Rail Balticu teostumise kava on vahepeal astunud pika sammu edasi. Allkirjad on saanud kolme Balti riigi Rail Balticu ühisettevõtte asutamiseleping. Kuigi lähiaegadel pannakse paika ka Eesti osa lõplik trassivalik, on peale selle veel õhus hulk küsimusi. Näiteks keskkonnamõju, majanduslik mõttekus ning maksumus.
Stuudios on kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust esindaja Vahur Tõnissoo, Rail Baltic Eesti projektijuht Miiko Peris, Trasnsiidikeskuse AS juhatuse esimees Erik Laidvee ja majandusgeograaf Hardo Aasmäe.

Loe edasi >

 

 

Euroopa liidu toetuste jagunemine 2014-2020       2014-11-03 17:18:00Üles

Eesti valitsuse otsus: CEF-i raha läheb kõik RB-le ja ÜF-st 100 mln raudteele.

Loe edasi >

 

 

Vikerraadiost saade Reporteritund lahkab esmaspäeval 3. novembril Rail Balticu teemasid. Saatejuht on Arp Müller.       2014-11-03 09:30:00Üles

Saade läheb eetrisse esmaspäeval 3. novembril kell 14:05 ja kordus samal päeval kell 19:05. Stuudios on kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust esindaja Vahur Tõnissoo, Rail Baltic Eesti projektijuht Miiko Peris.
Lisaks kuulete 28. oktoobril Saku vallas RB avalikul arutelul tehtud intervjuusid. Kõnelevad Priit Grünberg, Tiina Uuetoa, Gunnar Eensalu ja Tanel Ots.

Saates räägime Harju maakonnas käivatest vaidlustest raudtee asukoha üle, samuti projekti rahastamisest

Loe edasi >

 

 

Postimees RUS – Рыйвас: к 2018 году ВВП Эстонии вырастет на 25 процентов       2014-10-31 19:03:00Üles

«В 2018 году должны идти строительные работы на трассе Rail Baltic и на сооружении третьего эстонско-латвийского электросоединения, должен быть также сдан в эксплуатацию газопровод Balticconnector», - сказал глава правительства в своем выступлении на конференции руководителей высшего звена, состоявшеся в пятницу в Тарту.

Loe edasi >

 

 

Äripäev – Rõivas tahab kolme aastaga Eesti uuele tasemele viia       2014-10-31 19:01:00Üles

Taavi Rõivas rõhutas ka vajadust tõsta tootlikkust, teadus- ja arendustegevuse investeeringuid ning võtta üldine suund ressursi- ja energiatõhususele. Peaminister pidas tähtsaks ka tempo tõstmist suurte infrastruktuuri projektide osas: "Aastal 2018 peavad käima Rail Balticu trassi ja Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse ehitustööd, samuti peab valmima Balticconnector."

Loe edasi >

 

 

Äripäev – Jüri Mõis: Rail Balticu trassivalik – rahvuslik viga       2014-10-30 19:49:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR videouudis – Rail Balticu ühisfirmat hakatakse juhtima Riiast       2014-10-30 19:30:00Üles

Andrijs Matiss - Läti transpordiminister „Nii palju, kui võimalik, tahame ära kasutada praegust taristut, et Rail Baltic kulgeks seal,  kus praegu juba raudtee on.“

Loe edasi >

 

 

ERR videouudis – Rapla maavalitsus pole nõus pakutud Rail Balticu trassikoridoriga       2014-10-30 19:15:00Üles

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – Murega Rail Balticust       2014-10-29 19:52:00Üles

Loe edasi >

 

 

Delfi – Ameeriklaste oma Rail Baltic: Washingtonist New Yorki 40 minutiga       2014-10-29 19:47:00Üles

Kui Eestis on põhiküsimuseks kiirrongiliini rajamisel saanud looduskaitseteemad ja võimalike reisijate vähesus, siis USA-s on praegu põhiprobleemiks ülitihedalt asustatud piirkonnas vajalike maade kättesaamine. See läheb kiirrongi vastaste sõnul ülikalliks ja kohati on võimatu nii kiire rongi trassi jaoks kätte saada sirgjoones kulgevaid trasse.

Loe edasi >

 

 

Õhtuleht – Ivar Kostabi: Rail Baltic kui suur pööre       2014-10-28 19:34:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR videouudis – Rail Balticu areng riigiti on olnud erinev       2014-10-28 19:13:00Üles

Andrijs Matiss - Läti transpordiminister „Esmalt tahaksime ära kasutada taristu, mis kunagi kuulus või kuulub praegugi raudteele.“

Loe edasi >

 

 

Postimees RUS – Балтийские страны создали совместное предприятие проекта Rail Baltica       2014-10-28 18:56:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR – Riias allkirjastatakse Rail Balticu ühisfirma asutamise lepe       2014-10-28 18:51:00Üles

Loe edasi >

 

 

Äripäev – Väävlidirektiiv toob kardetust väiksema hinnatõusu       2014-10-27 18:24:00Üles

Loe edasi >

 

 

Harju Elu – Uuring toetab eelistatud trassivarianti       2014-10-24 18:22:00Üles

Loe edasi >

 

 

Äripäev – Tasuta raudteed pole olemas - Ahti Asmann       2014-10-24 18:14:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Rail Balticu trassivalik sai Eestis valmis       2014-10-23 20:03:00Üles

Uue raudtee pikkuseks kujuneb Eestis 211,4 kilomeetrit. Ehituse 1,14 miljardi euro suurusest maksumusest katab Euroopa Liit 57 protsenti.

Loe edasi >

 

 

MKM – Valmis Rail Balticu trassialternatiivide analüüs       2014-10-23 19:21:00Üles

Loe edasi >

 

 

Railbaltic.info – Kõikide valdade uued RB kaardid on RB portaalis nähtavad ja allalaetavad       2014-10-23 19:12:00Üles

Loe edasi >

 

 

Delfi – Pärnu linnapea Toomas Kivimägi liitus Reformierakonnaga ja kandideerib riigikogu valimistel       2014-10-23 19:11:00Üles

„Minu enese jaoks on üks suuremaid väljakutseid selles vallas kindlasti Rail Baltic, mis on ennekõike Eesti kui terve riigi huvi, aga katab ka Pärnu linna ja maakonna huve,“ lausus Kivimägi.

Loe edasi >

 

 

Railbaltic.info – Trassikoridoride kulgemist ja võrdlustulemusi tutvustavad avalikud arutelud.       2014-10-23 18:58:00Üles

Neli päeva enne esimesi RB avalikke arutelusid avaldati teade MKM-i ametlikus RB portaalis. Rapla maavalitsus avaldas teate oma portaalis 20.10 ja Harju maavalitsus 21.10.

Loe edasi >

 

 

Postimees – Erik Laidvee: merevaigutee taastamine       2014-10-22 19:32:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees RUS – Представители деревень выступили против вариантов трассы Rail Baltic в волости Саку       2014-10-22 19:27:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR Strasbourgis – Barroso oma ametiaja viimases kõnes: Euroopa Liit oli kuristiku serval       2014-10-21 19:29:00Üles

Kireva tausta ja napi poliitikakogemusega Violeta Bulc näitas, et ta on kiire õppija. Siim Kallase mantlipärija Sloveeniast sai kuulamiseks valmistuda alla nädala. Suurem osa eurosaadikuid jäi tulevase transpordivoliniku vastustega rahule. Läti saadik Roberts Žile uuris, mida arvab Bulc vaevaliselt edenevatest transpordiprojektidest, viidates ilmselt Rail Balticu´le. "Leian, et kontseptsioon "kasuta raha või jääd ilma" on hea, sest see stimuleerib riike, kes vastutuse on võtnud, projekte lõpetama. See on väga hea motivaator," arvas Bulc.

Loe edasi >

 

 

Postimees TC – Ülemiste ühisterminali ideekonkursile saabus 15 tööd.       2014-10-21 19:13:00Üles

Loe edasi >

 

 

Äripäev – Viimsi hoiab magusat maatükki tunnelisuudmeks       2014-10-09 18:46:00Üles

Loe edasi >

 

 

Maaleht – Mida saaks Eesti endale lubada Rail Balticu asemel?       2014-10-09 17:31:00Üles

Loe edasi >

 

 

Õhtuleht – Rail Balticu kriitik: kas hiigelprojekti mull on nüüd lõhkenud?       2014-10-09 17:11:00Üles

Loe edasi >

 

 

Eesti Ekspress – Euroopa Liit ei maksagi Rail Balticut kinni       2014-10-08 18:31:00Üles

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – ROL ootab Juuru ja Kohila kokkulepet       2014-10-08 17:32:00Üles

Loe edasi >

 

 

Delfi FORTE – Saudide uues superlinnas võetakse käiku ilma juhita monorelss-rongid.       2014-10-08 17:24:00Üles

Loe edasi >

 

 

Pärnu Postimees – Algab Rail Balticu reisiterminali ideekonkurss       2014-10-07 20:27:00Üles

Loe edasi >

 

 

EPL ärileht – Rail Balticu Eesti valdusettevõtet hakkab juhtima Indrek Orav       2014-10-03 19:58:00Üles

“Rail Balticu panust Eesti liikumisvabaduse ja kaubavahetuse edendamisse ning majandusarengusse üldisemalt on raske ülehinnata. Usun, et minu juhtimis- ja läbirääkimisoskused ning töökogemus raudteevaldkonnas aitavad projekti kiirele ja ladusale ettevalmistamisele kaasa,” lausus Orav. “Esmase ülesandena uues ametis näen Balti riikide Rail Baltic ühisettevõtte kiiret käivitamist, mis on kavandatud lähikuudele.”

Loe edasi >

 

 

Äripäev – Rail Baltic Estonia sai juhi       2014-10-03 19:42:00Üles

Loe edasi >

 

 

TTÜ 24. aprill 2014 – Ilmar Pihlak: Soome vajab Rail Balticult teenimiseks tunnelit       2014-10-03 19:34:00Üles

Loe edasi >

 

 

InterBering tunnel – Vene, Hiina, USA ja Kanada ühisprojekt       2014-10-03 19:29:00Üles

Loe edasi >

 

 

Pärnu Postimees 14. aprill 2012 – Ilmar Pihlak: Baltimaad vajavad kiirrongi       2014-10-03 19:28:00Üles

Loe edasi >

 

 

Valgamaalane – VIDEO: Valgas peatub rong USA sõjatehnikaga       2014-10-03 19:19:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Galerii: USA soomusvägede rongiešelon jõudis Valga raudteejaama       2014-10-03 19:19:00Üles

Loe edasi >

 

 

Äripäev – põllumajandus.ee – Kas Rail Baltic hävitab Esko talu?       2014-10-03 19:10:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR – Maavalitsuse nõunik: Rail Balticuta poleks mõtet ka Tallinna-Helsingi tunnelil       2014-10-02 17:31:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR Vikerraadio Uudis+ 2. tund: Kaja Kärner ajaribal 20:51 – 51:06       2014-10-02 15:16:00Üles

Kui kaugele on jõutud Tallinna-Helsingi püsiühenduse tasuvusuuringu eeluuringutega? Talsinkifix projekti tutvustab Kaarel Kose.

Loe edasi >

 

 

Delfi FORTE – Rööbastel kihutav Shinkansen, mis tegi Jaapanist maailmamajanduse suurjõu       2014-10-01 18:59:00Üles

Loe edasi >

 

 

EPL ärileht – Eesti rikkaim mees Ossinovski: praegu on rohkem võimalusi tankide, mitte vagunite tootjatel       2014-09-30 18:32:00Üles

Praegu maailmas valitsevate pingete tõttu on Ossinovski otsustanud vähendada oma ettevõtete laenukoormust. Samas teeb ta praegu Leedus ettevalmistusi, et osaleda Rail Balticu ehitamisel.

Loe edasi >

 

 

Postimees T24 – Reisijaid rõõmustab Saksa rongifirma otsus       2014-09-30 17:16:00Üles

Hinnatõusu planeeriv Saksa raudtee-ettevõte Deutsche Bahn on sunnitud teise klassi piletite hinnad külmutama, et nii pakkuda konkureerida odava bussisõiduga.

Loe edasi >

 

 

EPL ärileht 2014-09-26 – Kallas: Rail Balticu ehitamine on ka geopoliitiline samm       2014-09-26 19:19:00Üles

Loe edasi >

 

 

ETV Terevisioon ajaribal 03:40 - 08:06 – Kallas: Rail Balticu ehitamine on ka geopoliitiline samm. Küsitleb Mihkel Kärmas.       2014-09-26 11:06:00Üles

Siim Kallas jääb hätta vastamisega küsimusele, et miks RB on meile vajalik ja kasulik - ajaribal 06:13. Kallas vastab, et raudteel on väga suur sümboolne väärtus. Seda on varem Äripäevas öelnud ka Erli Mölder AS TREV-2 Grupp juhatuse esimees. Siim Kallas ei tea ja ei oska öelda, kui suur on Eesti omaosalus Rail Balticu projektis (ajaribal 7:20).

Loe edasi >

 

 

Siseministeerium – Läänemere maade esindajad arutavad Tallinnas mereplaneerimist ja energiajulgeolekut       2014-09-25 22:12:00Üles

Jutuks tuleb ka Läänemere regiooni ühendatus ja ligipääsetavus ning sellega seonduvad rahvusvahelised transpordiprojektid, näiteks üle-Euroopalise võrgustiku TEN-T väljaarendamine ning Rail Baltic raudteetrass mere idakaldal. „Just 20 aastat tagasi toimunud VASAB-i kohtumisel siinsamas Tallinnas öeldi esmakordselt välja Rail Balticu trassi vajadus ja visandati trassi skeem, mis ei erine oluliselt tänapäevasest,“ ütles Pevkur.

Loe edasi >

 

 

ETV Kahekõne – Urve Palo ajaribal 28:19 – 32:30 – Rail Baltic ja Tuhala Nõiakaev       2014-09-25 21:16:00Üles

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – Maavanematele ei sobi teineteise pakutud trassid       2014-09-24 19:23:00Üles

Loe edasi >

 

 

Delfi FORTE – Suurte robotlaevade tulek – rootslaste projekt võtaks ookeanialustelt meeskonna       2014-09-24 18:56:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Kõrge euroametnik: euroraha ei pruugi Eesti jaoks veel niipea lõppeda - Kadri Uustal       2014-09-23 21:07:00Üles

Uhkuse asi oleks vähem arenenud riikide kategooriast võimalikult kiiresti välja jõuda, aga samas on infrastruktuuri vaja päris palju raha panna – kui ei oleks eurotoetusi, siis tuleks laenu võtta või teha neid investeeringuid pikema aja jooksul.

Loe edasi >

 

 

Railbaltic.info tegi uue kujundusega kodulehe       2014-09-23 17:11:00Üles

Nüüd saab kodulehel liituda näiteks infokirja saajaks.

Vaata lähemalt >

 

 

Postimees T24 – Rongipilet kallineb juba novembris       2014-09-19 17:22:00Üles

Alates novembrist tuleb rongiga sõitmise eest märksa enam rahakotti kergendada, kohati kallinevad piletid kuni 12 protsenti.

Loe edasi >

 

 

EPL – Palling: Balti riigid peavad euroraha saamiseks Rail Balticu projektiga kiiresti edasi minema       2014-09-15 21:11:00Üles

Loe edasi >

 

 

Rail Balticu ametlik koduleht – Harjumaal ja Põhja-Raplamaal liigutakse edasi uute trassialternatiivide täiendava võrdlusega       2014-09-15 20:13:00Üles

Loe edasi >

 

 

EPL – Leedu süüdistab Eestit Rail Balticu projektiga venitamises       2014-09-13 19:28:00Üles

Loe edasi >

 

 

Kanal 2 Reporter – Kallas: Rail Baltic võib saada EL-st raha       2014-09-12 20:15:00Üles

Loe edasi >

 

 

Ärileht – Kallas: Rail Baltic on üks kõige eelistatavamatest projektidest       2014-09-12 19:02:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees T24 – Öörongid hakkavad Euroopast vaikselt kaduma       2014-09-12 17:41:00Üles

Öörongid hakkavad Euroopast vaikselt kaduma, kuna operaatorfirmad ei teeni tõusvate raudteemaksude tuules kasumit ning üha kasvav lennureisijaskond võtab ka raudteelt kliente vähemaks.

Loe edasi >

 

 

Delfi – Rail Balticu trassi kulgemise vastu läbi Kohila alevi koguti 2962 allkirja ja anti üle maavanemale       2014-09-10 19:51:00Üles

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – Ligi kolm tuhat inimest ütlesid ei Rail Balticu trassi rajamisele läbi Kohila       2014-09-10 19:49:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees Tallinn – Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvust hakatakse uurima       2014-09-10 19:32:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees E24 – Soorm: Baltimaades tootmiskoha valimisel eelistatakse Lätit ja Leedut       2014-09-03 18:19:00Üles

Kui valida kohta rahvusvahelise firma tootmisüksusele Baltimaades, sõltub otsus veel lisaks suurel määral logistilisest asukohast. Skandinaavia suunal on eelis Eestil. Aga tuumik-Euroopa suhtes on kindel eelis Lätil ja Leedul, sest transpordiühendus Eestist on kauge ja aeglane. Tallinnast Poola piirilegi jõudmine võtab veoautol aega terve päeva! Aeg maksab palju. Seega on Eesti konkurentsieelise tõstmiseks vaja tunduvalt kiirendada kaupade Saksamaale jõudmise aega: Via Baltica suund ja koostöö Poola ning EL-ga Kirde-Poola läbimise kiirendamiseks autotranspordiga pluss muidugi Rail Baltic.

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – Valitsus väljendus halvasti, kuid ei rikkunud seadust       2014-08-27 19:25:00Üles

Loe edasi >

 

 

Rail Balticu ametlik koduleht – planeerimisel annavad nõu raudteede ehituse rahvusvahelised eksperdid       2014-08-27 16:39:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Rõivas Balti ketist: see oli rahva karje vabaduse järele       2014-08-23 18:12:00Üles

Taavi Rõivas ütles muuseumis toimunud peaministrite pressikonverentsil, et nii nagu Balti kett oli ajalooline tahteavaldus, võib sarnaselt vaadata ka ambitsioonikat Rail Balticu projekti.

«Rail Baltic on ühine ettevõtmine, kus meie rahvaid liidab taas kokku suur eesmärk,» ütles Rõivas.

Loe edasi >

 

 

Postimees – Urmas Arumäe ja Alar Kein: õiglane hüvitis ei võrdu vara turuväärtusega       2014-08-22 19:41:00Üles

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – Rail Balticu planeerijad kaaluvad Kohila vallale sobivat trassi       2014-08-22 18:14:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR – Palole anti volitused Rail Balticu Eesti valdusettevõtte loomiseks       2014-08-21 19:51:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Riik otsib Rail Balticu valdusettevõttele juhti       2014-08-21 19:32:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees E24 – Riik otsib Rail Balticu valdusettevõttele juhti       2014-08-21 19:11:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR videouudis: Pärnumaa Rail Balticu trassilõik sai paika       2014-08-19 22:13:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR – Vändra vald ei poolda planeerijate parimaks peetud Rail Balticu trassi       2014-08-05 20:51:00Üles

Loe edasi >

 

 

ERR – Rail Balticu arutelu: laual on palju küsimusi ja lahendust ei paista       2014-08-05 19:39:00Üles

Loe edasi >

 

 

Eesti Päevaleht – Rail Balticu Harjumaa trassi jaoks pakuti veel üht varianti       2014-08-05 18:14:00Üles

Loe edasi >

 

 

Ärileht – RailBalticu trassi kulgemises Läti piirist Pärnuni on jõutud üksmeelele       2014-08-04 16:59:00Üles

Harjumaa osas kaalutakse alternatiivi, mis võimaldaks möödumist Kohila ja Kiisa asulatest ning oleks lühem kavandatavast Nabala kaitsealast kaarega mööduvatest alternatiividest.

Eelistatud trass Harjumaal peaks selguma sügisel.

Vastavaltplaneerimisseadusele kujundab otsuse trassi kulgemise osas oma maakonna piires Rail Balticu juhtkomitees esindatud maavanem ning kavakohaselt annab omapoolse seisukoha III kvartali lõpuks valitsus

Loe edasi >

 

 

ERR – Eesti Raudtee juht: kaubamahtude suure languse taga on osaliselt ka sanktsioonide mõju       2014-07-30 19:18:00Üles

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – Riigikogu Rail Balticu toetusrühm toetab uusi trassialternatiive       2014-07-24 17:39:00Üles

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – Rail Balticut planeeritakse lähtudes olematust otsusest?       2014-07-23 23:21:00Üles

Loe edasi >

 

 

AK – kell 21:00 ajaribal 01:10 – 04:12       2014-07-23 21:48:00Üles

Loe edasi >

 

 

Vikerraadio – Valitsusse jõuab veel kolmaski Rail Balticu trassivariant       2014-07-23 19:56:00Üles

Loe edasi >

 

 

TV3 Seitsmesed uudised – Saku vald andis nõusoleku Rail Baltica läbimiseks       2014-07-23 19:48:00Üles

Loe edasi >

 

 

Tallinna TV – Riigikogus vaieldi Rail Balticu trassi üle Harjumaal 2014-07-23 – Tanel Ots       2014-07-23 17:13:00Üles

Loe edasi >

 

 

Delfi – Riigikogu Rail Balticu toetusrühm toetab trassi uusi alternatiive       2014-07-23 16:12:00Üles

Loe edasi >

 

 

Õhtuleht – Mart Randlane | Rail Baltic – mõistlik või mõttetu?       2014-07-20 18:08:00Üles

Loe edasi >

 

 

Delfi – Uus planeerimisseadus jätaks tõrksad vallad vetoõigusest ilma       2014-07-16 18:24:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Anti Moppel: Rail Balticu veduriks on avalik huvi       2014-07-15 18:43:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Kivimägi: Rail Balticu trassi kokkuleppe osas on positiivseid arenguid       2014-07-13 17:28:00Üles

Loe edasi >

 

 

Maaleht – Alo Lõhmus: Enne Haapsallu, siis Varssavisse       2014-07-10 19:45:00Üles

Loe edasi >

 

 

Naeris: Ülearu asju käib üle mõistuse!       2014-07-10 18:39:00Üles

Loe edasi >

 

 

Naeris: Kaevame Rail Balticu metrooks!       2014-07-10 18:32:00Üles

Loe edasi >

 

 

Maaleht – Rail Baltic – kas tõesti vaid miljonivõlad ja hävitatud külad?       2014-07-10 18:27:00Üles

Tallinna Varssaviga ühendava Rail Balticu mõju küladele ja loodusele tõotab kujuneda märkimisväärseks. Samas pole raudtee majanduslik tasuvus siiani selge. “Kommunistid võtsid ära talu, nüüd võtavad oma mehed maa teist korda ära”, imestab Rapla valla Röa küla mees Tõnu Starkopf oma saatust.

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – Juuru vallavanem kutsus Kohilas üles Rail Balticule pidurit tõmbama.       2014-07-09 18:42:00Üles

Loe edasi >

 

 

Postimees – Hardo Aasmäe: fosforiidisõda ja Rail Baltic       2014-07-09 18:39:00Üles

Praeguste kavade kohaselt tule­b Eesti maksumaksjal tasuda 44 protsenti RB rajamise kuludest. Seepärast peaks raudtee projekt umbes pooles ulatuses arvestama Eesti vajadustega. Paraku on RB üles ehitatud peaaegu ainitiselt välishuvide rahuldamisele.

Loe edasi >

 

 

Tartu Postimees – Olev Remsu: õhulossid ja kaotatud võimalused       2014-07-09 18:35:00Üles

Minu meelest Tartu ei väärtusta ennast. Kuidas lasti minema Rail Balticu rong? Ei mäleta ühtki tõsisemat aktsiooni selle nimel, et eurotrass läbiks Tartu. Ei pea olema eriline majandusgeograaf mõistmaks, et raudtee mõju ulatub kaugele kahele poole rööbastikku, aga kui liin kulgeb suuresti mere ääres, siis mõju teisele poole ei ole. Ilmselt löödi käega, ei viitsitud rabelda, mindi saunaõhtule õlut jooma.

Loe edasi >

 

 

Äripäev – Palo: Haapsalu raudtee taastamine vajab analüüsi       2014-07-09 18:24:00Üles

Loe edasi >

 

 

Kanal2 – Kolm Eestimaakonda valisid parima võimaliku Rail Balticu trassi! Kanal 2 video       2014-07-08 17:51:00Üles

Loe edasi >

 

 

Ärileht – Ministeerium: uue projektijuhi otsimine Rail Balticu projektis seisakut ei tekitada       2014-07-07 18:59:00Üles

Loe edasi >

 

 

RailBaltic.info – Keskkonnaministeeriumkiidab heaks Rail Baltic KSH programmi       2014-07-07 18:42:00Üles

Loe edasi >

 

 

Harju Elu – Lisanduda võib täiendav trassivalik       2014-07-04 18:12:00Üles

Loe edasi >

 

 

EPL Ärileht - Läti Raudtee juht: Rail Balticu pooldajad ei anna endale kuludest aru       2014-07-04 13:49:43Üles

Loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid – Juuru, Koseja Kohila on vastu seina surutud ehk „rongi“ pandud!       2014-07-02 18:31:00Üles

Küsimus ei ole ju ainult, kuhu see trass tuleb. Küsimus on palju tõsisem – milleks meile Rail Baltic? Ükski eestvedaja ei suuda selgelt põhjendada selle projekti mõttekust, ehitusmaksumust ja tasuvust, rääkimata inimestele ja loodusele põhjustatud valust. Ainus, millele apelleeriti, oli, et meil puudub otseühendus Euroopaga.

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – Juuru vallavolikogu ei soovi Rail Balticut       2014-07-02 18:23:00Üles

Loe edasi >

 

 

Raplamaa Sõnumid – Rail Balticu puhul kaalutakse pidevast tarast loobumis       2014-07-02 18:10:00Üles

Loe edasi >

 

 

Delfi - Rõivas: Eesti strateegiline eesmärk on saavutada energiaalane sõltumatus       2014-07-01 13:57:00Üles

Peaminister kohtus Rail Balticu küsimuse arutamiseks ka Harju maavanema ning omavalitsusjuhtidega Rae ja Jõelähtme vallast ning volikogu liikmetega Saku ja Raasiku vallast. Loe edasi >

 

 

Äripäeva - Logistikud Rail Balticu poolt ja vastu.       2014-07-01 13:50:35Üles

Üks olulisemaid logistikaprojekte, Rail Baltic jätab suure osa sektori ettevõtjaid külmaks. Teised on projekti suhtes küll positiivselt meelestatud, ent ootavad vastuseid olulistele küsimustele - näiteks, kust võetakse oodatud kaubavoog.
Juuni alguses selgus Rail Balticu trass Tallinna-Rapla-Pärnu trajektooril. Välja valitud teekond jätab suure osa logistikafirmade juhte külmaks, kirjutab Äripäeva 2. juuli rubriik Logistika. Loe edasi >

 

 

Äripäev -Juuru vald lükkas tagasi Rail Balticu trassi       2014-07-01 13:47:04Üles

Loe edasi >

 

Maaleht -Juuru vallavolikogu ei soovi Rail Balticut       2014-07-01 13:46:22Üles

Loe edasi >

 

Delfi - Rail Balticust pääsenud Nabala madalsood ähvardab võsastumine       2014-06-29 13:47:50Üles

Loe edasi >

 

Nabalas tahetakse soid taastada       2014-06-27 22:13:00Üles

Loe edasi >

 

Avatakse kodanikualgatusena valminud Nabala loodusväärtusi tutvustav matkarada       2014-06-27 22:13:00Üles

Loe edasi >

 

Nabalast läbi surumine seiskaks kogu Rail Balticu       2014-06-27 22:12:00Üles

Loe edasi >

 

Rail Baltic sobib Nabalasse       2014-06-27 17:50:00Üles

Loe edasi >

 

Rootslased seadsid eesmärgi jõuda kokkuleppele ja jõudsidki       2014-06-27 17:45:00Üles

Loe edasi >

 

Transiidikoridori ei ole mõtet ehitada – Juuru vallavanem Margus Jaanson       2014-06-27 17:44:00Üles

Loe edasi >

 

Sirp: Rail Balticu piletihind Balti pealinnade vahel peab olema lennupiletist odavam       2014-06-27 17:44:00Üles

Loe edasi >

 

Rail Balticu Nõmmet läbiv trass jäeti esialgu kõrvale       2014-06-27 17:44:00Üles

Loe edasi >

 

Kose vald ei nõustu eelistatud Rail Balticu trassivariandiga       2014-06-27 17:44:00Üles

Loe edasi >

 

Miks kadusid ringteetrassid kaardilt – avalikustamiskoosolekutel otsitakse vastust       2014-06-27 17:44:00Üles

Loe edasi >

 

José Manuel Barroso Tallinnas:       2014-06-27 17:44:00Üles

Barroso: on elutähtis, et Balti riigid lepiksid Rail Balticus kokku

Loe edasi >

 

AK – José Manuel Barroso       2014-06-27 17:44:00Üles

Ajaribal 06:40. Loe edasi >

 

Barroso Tallinnas: Euroopa riigid peavad Ukraina küsimuses ühiselt rahu eest seisma       2014-06-27 17:44:00Üles

Rail Baltic on elutähtis project. Barroso toonitas, et Rail Balticu projekt on miski, mis aitab Balti riikidel pakkuda Euroopa Liidu jaoks olulist lisandväärtust.

Barroso sõnul on Rail Balticu projektis kokkuleppele jõudmine Balti riikide jaoks elutähtis küsimus. Ta kiitis sel nädalal Tallinnas tehtud edusammu – lepiti kokku Rail Balticu ühisettevõtte aktsionäride lepingus – ja rõhutas, et vaid kolme riigi ühine kokkulepe on see, millele tuginedes saab esitada rahataotluse. Kui seda ei tehta, on lihtsalt oht, et projekt ei ole piisavalt korralikult ettevalmistatud ja raha läheb mujale.

Loe edasi >

 

Uuring: Eesti transiidikoridor on konkurentidega võrreldes kõige kallim       2014-06-27 17:41:00Üles

Loe edasi >

 

Juhtkiri: Vaikiva ajastu avalöök       2014-06-27 17:41:00Üles

Loe edasi >

 

Kaubavedude maht Eesti raudteel kahaneb, naabritel aga hoopis kasvab       2014-06-27 17:41:00Üles

Loe edasi >

 

ERR - Eesti Energia müüb maha elektri- ja sidevõrke ehitava tütarfirma       2014-06-26 13:48:27Üles

Loe edasi >

 

Kose vald ei nõustu eelistatud Rail Balticu trassivariandiga       2014-06-20 19:23:00Üles

Loe edasi >

 

Railbaltic.info:       2014-06-20 14:05:00Üles

Portaalis on kättesaadavad esmased võrdlustulemused Põhja-Raplamaal ja Harjumaal, mis olid koondatud enne Vabariigi Valitsuse 29.05.2014 otsust.
Loe edasi >

 

Postimees – Priit Humal: viis müüti Rail Balticust       2014-06-19 16:06:00Üles

Loe edasi >

 

Railbaltic.info:       2014-06-19 14:05:00Üles

Selgituseks Harjumaa trassialternatiividest.
Loe edasi >

 

Rail Balticu Nõmmet läbiv trass jäeti esialgu kõrvale       2014-06-19 13:18:00Üles

Ma näen Rail Balticu ainsa tasuva eesmärgina kaubavedu ja selleks ei oleks vaja rajada nii suuri kiirusi võimaldavat taristut. 160 km/h sõitev rong oleks täiesti piisav nii kaubaveoks kui ka reisijateveoks Tallinna ja Tartu vahel ning sellisel juhul puuduks ka vajadus kõiksugu turvatarade ja ökoduktide järele.

Loe edasi >

 

Transiidikoridori ei ole mõtet ehitada – Juuru vallavanem Margus Jaanson       2014-06-19 13:18:00Üles

… Eesti ei vaja seda raudteed, kui see ei saa olema olemasoleva infrastruktuuri parenduse osa!

Loe edasi >

 

Sirp: Rail Balticu piletihind Balti pealinnade vahel peab olema lennupiletist odavam       2014-06-19 13:18:00Üles

Loe edasi >

 

Pärnumaa omavalitsused ei nõustu Rail Balticu trassivalikuga       2014-06-18 16:21:00Üles

Loe edasi >

 

Rail Baltic ajendab kodanikke ühinema       2014-06-18 16:12:00Üles

Loe edasi >

 

Reporter – RB loomise suunas astuti samm edasi       2014-06-18 15:38:00Üles

Loe edasi >

 

ERR       2014-06-18 14:37:00Üles

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kohtunud Leedu, Läti ja Eesti töögrupid leppisid kokku Rail Balticu ühisfirma aktsionäride lepingu kavandi osas.
Loe edasi >

 

Õhtuleht – Jürgen Ligi ei ole Rail Balticu fänn: see on raske haav, millele ei ole majanduslikult laitmatuid õigustusi       2014-06-16 22:49:00Üles

„Peamine õigustus on see, et raha tuleb Euroopast ja raudteel on perspektiiv muutuda majanduslikult kasulikuks. Mulle meeldiks, kui see projekt oleks algusest peale tasuv ja ei teeks loodusele ja inimestele nii palju haiget," rääkis Ligi Eesti Päevalehele antud intervjuus.

Loe edasi >

 

Vikerraadio Reporteritund       2014-06-16 19:21:00Üles

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tõi Rail Balticu eelistatava trassina esile Maardust ja Ülemistelt algava, Nabalast ida poolt mööduva, Järvakandist ja Raplast läänest mööduva ning Pärnu linna läbiva trassi. Kuidas hindavad seda eri osapooled? Esmaspäeval kuulete seisukohti kodanikuliikumiste esindajailt, vallajuhtidelt, maavanematelt, ekspertidelt ja ametnikelt.

Saatejuht Arp Müller, küsitletavad Tanel Ots, Vahur Tõnissoo, Taavi Rõivas, Indrek Sirp, Mart Võrklaev, Silvia Lotman, Andres Metsoja ja Andres Valgerist.

Loe edasi >

 

Tallinna TV – Tanel Ots: Rail Balticu planeerimine Harjumaal on selgelt ebaõnnestunud       2014-06-16 19:18:00Üles

Valitsus ei arvesta Rail Balticu trassi rajamisel piisavalt selle läheduses elavate inimeste heaoluga, leiab Saku vallavolikogu esimees Tanel Ots. Ta püstitas küsimuse, kas raudtee kõrval oleks nõus elama kapeaminister Taavi Rõivas?
Loe edasi >

 

Postimees+ - Keit Pentus-Rosimannus: ühe otsuse tagamaadest       2014-06-16 16:04:57Üles

Kõrvale otsustati jätta need trassid, mis tekitaksid inimeste igapäevasele keskkonnale ja loodusele kõige

enam ebameeldivusi või mis oleksid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul tehniliselt

teostamatud või liiga kallid. Nii jäeti arutelu viimases otsas majandusministri soovil välja olemasoleva

raudteetrassi kasutamise võimalus, sest see oleks valitsusele esitatud andmete järgi tähendanud kõige suuremat rahakulu. Loe edasi >

 

 

Postimees       2014-06-15 16:29:00Üles

Alar Karis: poliitikutest ja teadlastest ehk miks koer ei räägi kassiga.

Loe edasi >

 

Postimees       2014-06-15 16:29:00Üles

Täna algasid Rail Balticu trassivariantide võrdlustulemuste avalikud arutelud.

Loe edasi >

 

EPL- Saku vallajuht: Rail Balticuga küüditatud ehk vajame trassi, mille ääres on valmis elama ka peaminister Rõivas!       2014-06-15 16:05:38Üles

Loe edasi >

 

Harju Elu – Käest lastud võimalus       2014-06-13 18:17:00Üles

Loe edasi >

 

 

Raplamaa sõnumid - Kodanikuühendus ja omavalitsused väljendavad rahulolematust planeerimisprotsessiga       2014-06-13 16:06:12Üles

Loe edasi >

 

Harju Elu – Ka idatrass tekitab kohalikes nurinat       2014-06-13 13:57:00Üles

Loe edasi >

 

 

Delfi - Algab Ülemiste superterminali arhitektuurikonkurss       2014-06-11 15:59:48Üles

Loe edasi >

 

Pärnu Postimees – juhtkiri: Trass nihkub hästi       2014-06-11 13:47:00Üles

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium astus selle nädala alguses Rail Balticu saabumisele tubli sammu lähemale, tutvustades trassikoridori, mis ministeeriumi poolt vaadates kõige mõttekam oleks. Jättes kõrvale faktide ilmnemiseni ilmselt igaveseks üles jääva küsimuse rahvusvahelise kiirraudtee tasuvusest ja muust sellega kaasnevast ning lähtudes eelkõige selle vajalikkusest, saame nentida, et vähehaaval hakkavad suuremad takistused Rail Balticu teelt kaduma. Suuremate takistuste all mõtleme siinkohal mitte niivõrd ehituslikke kui kokkuleppelisi probleeme.

Loe edasi >

 

Õhtuleht: Rail Baltic jääb katkematu tarata       2014-06-10 22:15:00Üles

Loe edasi >

 

Raplamaa sõnumid - Kohilat läbiva Rail Balticu raudteetrassi vastu on mõne päevaga antud üle tuhande allkirja       2014-06-10 16:01:35Üles

Loe edasi >

 

Vikerraadio Uudis+ teine tund. Majandusministeerium on välja valinud Rail Balticu trassivariandi, mida nüüd tutvustama hakatakse.       2014-06-10 16:00:42Üles

Stuudiosse tulevad projekti maakonnaplaneeringute juhtekspert Pille Metspalu ja keskkonnamõju hindaja Heikki Kalle.
Kuulake ajaribal 18:40 – 51:17

 

 

Raplamaa sõnumid - Rail Balticu eelistrass möödub Nabalast idast       2014-06-09 16:02:32Üles

Loe edasi >

 

Äripäev - Raplamaa Rail Balticust kasu ei oota       2014-06-09 09:02:56Üles

Loe edasi >

 

Postimees E24 - Vaata, millist Rail Balticu trassi eelistab ministeerium (koos kaardiga)       2014-06-09 09:02:18Üles

Loe edasi >

 

V3 Seitsmesed uudised - Valitsus kinnitas Rail Baltica trassivaliku       2014-06-09 09:01:36Üles

Loe edasi >

 

Kanal 2 Reporter - Rail Baltic hakkab tutvustama trassi paiknemist       2014-06-09 09:00:56Üles

Loe edasi >

 

Aktuaalne kaamera kell 21:00 ajaribal 13:02-15.12       2014-06-09 09:00:23Üles

Loe edasi >

 

http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=5471226       2014-06-09 08:59:36Üles

Loe edasi >

 

ERR - Rail Balticu trass tuleb ümber Nabala ja läbi Pärnu       2014-06-09 08:59:00Üles

Loe edasi >

 

Harju maavanem soovib üht Rail Balticu Tallinna ringtee varianti kaardile tagasi       2014-06-06 16:04:01Üles

Loe edasi >

 

Postimees - Mitu akadeemikut ei nõustu Nabala looduskaitseala loomise peatamisega       2014-06-06 11:04:06Üles

Loe edasi >

 

Rail Balticu keskkonnamõju strateegilise hindamise vahearuande ja trassikoridoride võrdlustulemuste tutvustamine       2014-06-06 10:59:10Üles

Loe edasi >

 

TV3 Seitsmesed uudised - Rõivas: Rail Baltica ei oma siseriiklikus reisijateveos tähtsust       2014-06-05 09:03:30Üles

Loe edasi >

 

Eesti Ekspress - Mikk Salu “Tondid Rail Balticu varjus”       2014-06-04 11:02:30Üles

Loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Kohila vallavanem: Kohila loodusväärtused väärivad Nabalaga võrdset kaitset       2014-06-04 11:01:56Üles

Loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Metsa- ja koduomanike ühendused protestivad Nabalaga seotud otsuste vastu       2014-06-04 11:01:28Üles

Loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Ajarännak Botnia raudteel       2014-06-04 11:00:43Üles

Loe edasi >

 

Äripäev - Rail Balticu saatuslik nõrkus       2014-06-04 11:00:02Üles

Viga on Rail Balticu puhul majanduslikust tasuvusest mööda vaadata, leiab ettevõtja ja poliitik Karli Lambot. Loe edasi >

 

RK infotunni teemal - Kaitsealadest"; küsimustele vastas Pentus-Rosimannus       2014-05-30 20:48:55Üles

Loe edasi >

 

Delfi - Valitsus jättis lauale Rail Balticu kolm trassivarianti       2014-05-29 20:17:33Üles

Loe edasi >

 

Delfi - Rail Baltic - kus on tõde?       2014-05-29 11:03:15Üles

Loe edasi >

 

Eesti Päevaleht - Asulaid läbiv Rail Baltic on kalleim       2014-05-28 20:51:58Üles

Loe edasi >

 

Ärileht - RB trassivalikud: MÕMM ehk minu õuest minge mööda!       2014-05-23 20:51:27Üles

Saarepera leiab, et rööpaid ei peaks panema sohu või looduskaitsealale, sest raudteel on ju 

reaalselt midagi vedada vaja. "Mitu korda olete käinud Leedus või Saksamaal? Aga mitu 

korda tööle lähete? Seega tuleks raudteed ära kasutada ka kohaliku transpordikorralduse 

hüvanguks." Loe edasi >

 

 

Rae ja Kiili valla rahva pöördumine seoses Tallinna ringtee raudteekoridoride alternatiividega       2014-05-22 20:50:40Üles

Loe edasi >

 

Jaak Toome Märgukiri seoses RB-ga       2014-05-22 20:49:18Üles

Loe edasi >

 

Pärnu Postimees - Juhtkiri: nii palju siis kaubajaamast       2014-05-21 20:47:51Üles

Loe edasi >

 

Pressiteade - Peaminister Rõivas: RB ühise projektitaotluse esitamine sügisel on tehtav       2014-05-21 20:46:59Üles

Loe edasi >

 

Delfi - Videovõrdlus: Stadler ehitab Alpi tunnelite jaoks 29 uut tüüpi kiirrongi       2014-05-20 20:46:15Üles

“Selleks ajaks, kui Rail Baltic teoks saab, omame ulatuslikku kogemust ja 
 
konkurentsivõimelist toodangut tänu Alpi raudteevõrgustiku uute kiirrongide varustamisele. 
 
Kogu Eesti riigi veeremi välja vahetamine on olnud meie jaoks väga positiivne kogemus ning 
 
tulevikus võime olla huvitatud kiirrongide varustamisest ka Balti riikide ja Euroopa vahelises 
 
raudteeühenduses,” nentis Jenelten. Loe edasi >

 

 

Ärileht - Uuring: 69% eestimaalastest teab, mis asi on RB       2014-05-20 20:45:20Üles

Loe edasi >

 

Delfi Anvar Samost - RB on saamas uue koalisatsiooni esimene proovikivi       2014-05-19 20:44:35Üles

Loe edasi >

 

Delfi - Pavel Ivanov: Inimeste kodud, Nabala-Tuhala hoidmine ja RB on kõik vajalikud       2014-05-19 20:43:48Üles

...kunstlik vastandus - kas Nabala-Tuhala hoidmine, kohalike inimeste kodud või Rail Baltic - 

on juurteni vildakas. Kõik kolm on vajalikud ega välista üksteist kuidagi. Loe edasi >

 

 

16. mai Harju Elu - Eksperdid tahavad siiski Nabala trassivarianti uurida       2014-05-16 20:42:54Üles

Loe edasi >

 

Raadios Kuku intervjuu Kalle Pallinguga       2014-05-16 20:42:14Üles

Loe edasi >

 

Äripäev: - Ühendus „Avalikult Rail Balticust”: RB trass on juba otsustatud?       2014-05-16 20:40:00Üles

Loe edasi >

 

Äripäev - RB trass lammutab Harjumaal kuni 33 hoonet       2014-05-15 20:39:09Üles

Loe edasi >

 

VV pressikonverents       2014-05-15 20:38:13Üles

Loe edasi >

 

Maaleht - Indrek Sirp: Harjumaal on RB jaoks ideaalset lahendust keeruline leida       2014-05-15 20:30:13Üles

Loe edasi >

 

ERR Uudised - RB viis trassivarianti võivad valitsusse arutamiseks jõuda mai lõpuks       2014-05-15 20:29:29Üles

Loe edasi >

 

RK pressiteade - Palling: RB projekti elluviimisel tuleb loobuda vastandamisest       2014-05-15 20:28:40Üles

Loe edasi >

 

Postimees - Otse: riigikogu RB toetusrühma koosolek       2014-05-15 20:28:00Üles

Loe edasi >

 

RK pressiteade - Riigikogu Rail Balticu toetusrühm arutab neljapäeval raudteetrassi variante       2014-05-14 20:27:19Üles

Loe edasi >

 

Ärileht - Transiidiärimees Ossinovski: kui asju õigesti korraldada, toob RB ka raha       2014-05-14 20:26:33Üles

Loe edasi >

 

Ärileht - Tiit Vähi RB: teiste rahade eest on alati kasulik taristut saada       2014-05-14 20:25:44Üles

Loe edasi >

 

Ärileht - Soome president RB: toetame täielikult       2014-05-13 20:25:02Üles

Loe edasi >

 

Kanal 2 Reporter, ka RB-st       2014-05-12 20:24:25Üles

Loe edasi >

 

Vikerraadio Ökoskoop – Heikki Kalle RB, 31.40 – 41.30 min.       2014-05-12 20:23:48Üles

Loe edasi >

 

EPL - Valitsuse valik: RB üle looduse või üle elanike       2014-05-12 20:23:12Üles

Loe edasi >

 

Kaevandajate pöördumine moodustatava Nabala kaitseala teemal       2014-05-06 20:22:16Üles

Loe edasi >

 

Harju Maavalitsuse kiri RB KSH programmi kohta (vt. p.2)       2014-05-06 20:21:36Üles

Loe edasi >

 

Keskkonnaamet - Nabala looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu on avalikul väljapanekul       2014-05-05 20:20:57Üles

Loe edasi >

 

Postimees - Ago Samoson: RB õlekõrs teadusele       2014-05-04 20:20:09Üles

Loe edasi >

 

ERR - Leedu loodab Rail Balticu probleemid lahendada juuliks       2014-04-28 10:16:45Üles

Leedu transpordi aseministri silmis on projekti järgmine suur eesmärk olla sügisel valmis rahataotluse esitamiseks Euroopa Komisjonile. Enne seda peab aga loodud olema Rail Balticu ühisfirma. loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid: “Tehniline konsultant kutsus rahvast üles toetama Nabala raudteetrasse”       2014-04-17 08:33:51Üles

loe edasi >

 

Osoon - Mis saab loomadest, kelle territooriumilt Rail Baltic kiirrong kiirusega 240 km/h läbi sõidab?       2014-04-07 09:16:55Üles

loe edasi >

 

Kuku Raadio, Ilmaparandaja - Kevadine põdraränne kogub hoogu       2014-04-05 09:20:08Üles

Saates Lauri Klein. Kevadine põdraränne kogub hoogu – paras aeg visata pilk eesti esimesele ökoduktile ja sellest, kuidas see end õigustanud on. Räägime ka konnatunnelitest ja sellest, miks nende ehitus ebaõnnestus. Samuti räägime Rail Balticust ja selle trassile planeeritavatest looma ülekäikudest. loe edasi >

 

Rail Baltic info; Harju maakonnas toimuvad lisandunud Tallinna ringtee trassialternatiivide avalikud tutvustused       2014-04-04 09:20:47Üles

loe edasi >

 

RailBaltic info; Rail Baltic koondkaart koos Tallinna ringtee trassidega Uus!       2014-04-03 09:21:27Üles

loe edasi >

 

ERR - Soome pole Tallinna-Helsingi tunnelile jah-sõna andnud       2014-04-02 16:13:41Üles

loe edasi >

 

DELFI - Tallinna-Helsingi tunnel saab reaalsuseks? Tasuvusuuringu hange kuulutatakse homme välja       2014-04-02 16:12:00Üles

loe edasi >

 

Rail Balticu planeerimise ajakava täpsustus       2014-04-02 16:05:00Üles

Eeldusel, et KSH programm kiidetakse heaks aprillis, toimuvad Pärnu- ja Raplamaal võrdlustulemuste avalikud arutelud mais. Harjumaal on trassikoridoride alternatiivide võrdlusperiood pikenenud tulenevalt Tallinna ringteega seotud trassivariantide täpsustamisest ning Harjumaa trassivariantide võrdlustulemusi tutvustatakse hetkeseisuga eeldatavalt juunis. 

Seejärel koostatakse kõigile trassialternatiividele täpsemad eskiislahendused, mis jõuavad avalikkuse ette praeguste plaanide kohaselt selle aasta oktoobris-detsembris. Eesmärk on jõuda 2015. a keskpaigaks planeeringulahenduse kooskõlastusringile saatmiseni ja aasta lõpuks planeeringu kehtestamiseni.

Seega selgub Rail Balticu eelistatud trass 2015 aasta lõpus.
http://www.railbaltic.info/et/uudised/138-rail-balticu-planeerimise-ajakava-taepsustus

 

Kuue valla juhid pakkusid välja Rail Balticu alternatiivtrassi       2014-03-19 09:15:57Üles

Möödunud aasta lõpus tegid kuue valla juhid ettepaneku Rail Balticu trassi alternatiiviks Harjumaa territooriumil, kasutades olemasolevat raudtee koridori.
Kaubavedude puhul soovitatakse luua alates Sakust uus trass, mis kulgeb Tallinna ringtee kõrval Sakust kuni Lagedini ja sealt edasi Muuga sadamasse. loe edasi >

 

Rail Baltic ja kompensatsioonid omanikele       2014-03-19 09:15:04Üles

19. märtsil toimus Riigikogus Rail Balticu parlamendi toetusrühma ja Avalikult Rail Balticust (ARB) kodanikuliikumise kohtumine. Omanike Keskliidust oli peasekretär Priit Värk omanike esindajana kaasatud arutelusse. loe edasi >

 

Postimees - Reno Laidre: kuidas liigud, Tartumaa?       2014-03-12 15:08:54Üles

Rail Baltic on aga eeskätt kaubatransiidi tee, mille mõju on üleriigiline ja rahvusvaheline. Tartu kaudu kulgev Rail Baltic looks rohkem eraldatust kui ühendusi. Loe edasi >

 

Äripäev - Regionaalarengu peamine võti on transport       2014-03-12 15:07:40Üles

Loe edasi >

 

Rail Baltic info - Ülemiste ühisterminali avaliku arutelu protokoll ja slaidikava on portaalis kättesaadavad       2014-03-11 15:10:45Üles

Loe edasi >

 

Postimees - Täna Postimehes: Rail Baltic paneb Nabala haldja peagi proovile       2014-03-11 15:09:39Üles

Loe edasi >

 

Uudised.err.ee - Parts: Rail Balticut võivad ohustada Balti riikide erimeelsused       2014-03-10 15:11:27Üles

Loe edasi >

 

Õhtuleht - Isepäine Leedu juhib Rail Balticu kiirraudtee arutelu umbteele?       2014-03-09 15:12:10Üles

Loe edasi >

 

Postimees - Kallase idee ohustab Rail Balticut       2014-03-07 15:12:53Üles

Loe edasi >

 

Uudised.err.ee - Eesti, Läti ja Leedu arutelu Rail Balticu üle on jõudmas surnud punkti       2014-03-06 15:14:19Üles

Loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Rail Balticu keskkonnamõjude hindajad jõudsid Raplamaa omavalitsustega samale tulemusele       2014-03-05 15:15:57Üles

Loe edasi >

 

Õhtuleht - Kommentaar | Manöövrivedur kiirteel       2014-03-05 15:15:05Üles

Loe edasi >

 

Delfi - Martin Kukk Reformierakonna üldkogul: meie peamine eesmärk on Eesti lõplik ühendamine Euroopaga       2014-03-02 15:17:05Üles

Me lõikame Eesti lõplikult ära Venemaast ja ühendame Euroopaga – prioriteetideks on nii Rail Baltic kui energiaühendused," rääkis Kukk. Loe edasi >

 

Delfi - Siim Kallase kõne üldkogul: sõja ja rahu vahe on muutunud üha ebamäärasemaks       2014-03-02 15:17:00Üles

Euroopa liit toetab Eesti ühendamist Euroopaga. Selleks on Rail Balticu ja gaasiühenduse Baltic Connector projektid, samuti elektrivõrgu ühendamine. Rail Baltic on äratanud palju vaidlusi ja vastasseisu konkreetse trassi valiku asjus. See pole asi, mida peaksime lahendama jõuvõtteid kasutades. Teeme rahvaküsitluse – kas Euroopa projekti Rail Baltic on vaja või mitte? Loe edasi >

 

Eesti Päevaleht - Algas üleilmne malemäng: Arktika sulamine avab uue meretee Hiinasse       2014-02-08 01:04:57Üles

Loe edasi

 

ERR videouudised - Tallinna ringtee lisati Rail Balticu trassivalikusse       2014-02-07 01:07:30Üles

Loe edasi

 

Postimees TC - Rajasalu: harjumaalased peavad Rail Balticu trassist võitma       2014-02-07 01:06:55Üles

Loe edasi

 

ERR Vikerraadio Uudis+ – Raivo Vare ajaribal 07:41-18:22       2014-02-07 01:06:19Üles

Loe edasi

 

Maaleht - Koidula jaam töötab veerandvõimsusel       2014-02-07 01:05:39Üles

Loe edasi

 

railbaltic.info - Lisandunud alternatiivid 13A ja 13B/C       2014-02-06 01:09:21Üles

Täiendavate avalike arutelude protokollid ja slaidikava on portaalis kättesaadavad. loe edasi

 

ERR Vikerraadio - Rail Balticu trassivalikud Harjumaal       2014-02-06 01:08:03Üles

Loe edasi

 

Delfi – Kiili Leht - Indrek Grusdam: Et raudtee ei läheks rappa       2014-02-05 01:10:02Üles

Loe edasi

 

Maaleht - Rail Balticu trassi asjus saadeti pöördumine Maailma Looduse Fondi       2014-02-04 01:10:36Üles

Loe edasi

 

The Guardian / The Observer – Russian Arctic city hopes to cash in as melting ice opens new sea route to China       2014-02-02 01:11:24Üles

Loe edasi

 

Rapla Sõnumid - Avalikult Rail Balticust arutas ministeeriumis teemasid Hiinast Kohilani       2014-01-22 12:41:43Üles

loe edasi >

 

Delfi - Toomas Kümmel: Pilt Rail Balticu tulevikuperspektiividest on naeruväärne       2014-01-21 12:43:06Üles

loe edasi >

 

Raadio 2- Rahva Oma Kaitse       2014-01-21 12:42:24Üles

loe edasi >

 

KUKU raadio – audio       2014-01-20 13:11:56Üles

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Rail Balticu ja Elroni teemadel. loe edasi >

 

ärileht.ee - Leedu majandusteadlane: Rail Baltica tüli tagant paistavad Venemaa kõrvad       2014-01-19 13:19:03Üles

The Economistil on asjast teine versioon – nimelt on monopoolset seisundit nautival raudteeoperaatoril intiimsed suhted Venemaaga ja ta ei ole huvitatud Rail Balticu tulekust. loe edasi >

 

ERR uudised - Leedu valitsus nõuab Eesti suursaadikult Partsi sõnakasutuse kohta selgitust       2014-01-19 13:18:00Üles

loe edasi >

 

ERR videouudised - Parts vabandas Leedu kolleegi ees       2014-01-19 13:17:08Üles

loe edasi >

 

Postimees - Mihkelson: Partsi osundatud probleem on kaugelt sisulisem       2014-01-19 13:16:21Üles

Ta lisas, et viimastest aastatest on palju selliseid teemasid, kus paljuräägitud riikidevaheline koostöö tegelikusses päris hästi ei toimi, nagu näiteks Ignalina tuumajaama, NATO õhuturbemissiooni, Balti Assamblee reformimise ja LNG terminali puhul. loe edasi >

 

Harju Elu - Raudteed viiakse ringteega kokku       2014-01-17 13:20:45Üles

Mööda ringtee marsruuti kulgev Rail Baltic ärataks ellu ka aastaid kavandatud, kuid nüüdseks juba peaaegu unustatud Tallinna ringraudtee, millega juhitaks Tallinnast mööda ohtlikud veosed ning mis ühendaks omavahel Muuga ja Paldiski sadama. loe edasi >

 

The Wall Street Journal - Lithuanian “Fools” Risk Delaying Rail Baltic, Says Estonian Minister       2014-01-17 13:19:43Üles

loe edasi >

 

Maaleht - Juhtkiri: Pakutakse raha, siis võta ja jookse       2014-01-16 13:25:59Üles

Kas meil on tegelikult tarvis väga suure keskkonnamõjuga Rail Balticut? Pole üldse kindel, kuid euroraha sügeleb ja karjub sirgeks löömise järele. loe edasi >

 

ERR uudised - Tartu linnapea: Valga suunalist Rail Balticu liini tuleks taas kaaluda       2014-01-16 13:25:07Üles

loe edasi >

 

YouTube - Valgamaa omavalitsuste liidu üldkoosolekul arutati Rail Balticu küsimust       2014-01-16 13:24:26Üles

loe edasi >

 

ERR raadiouudised - Kruuse: Valga suunalist Rail Balticu trassivarianti tasuks kaaluda       2014-01-16 13:22:52Üles

Valgamaa omavalitused otsustasid tänasel üldkoosolekul pöörduda valituse poole ettepanekuga algatada Tartut ja Valgat läbiv alternavtiivne Rail Balticu planeering. Tartu linnapea Urmas Kruuse sõnul on ettepanekul jumet, sest olemasoleval trassivalikul on tekkinud suured probleemid. loe edasi >

 

ERR videouudised - Valga omavalitsused pakuvad Rail Balticule alternatiivplaneeringut       2014-01-16 13:21:42Üles

Valga maakonna omavalitsusliit teeb täna valitsusele üleskutse algatada Rail Balticu alternatiivne planeering ning mõjude analüüs lähtuvalt olemasolevast Tallinna-Tartu-Valga suunalisest raudteekoridorist. loe edasi >

 

Postimees E24 - Leedu peaminister: Partsi seisukoht on liiga jäik       2014-01-15 13:30:22Üles

«Tunnen Eesti majandusministrit väga hästi ja seda avaldust võib nimetada liiga jäigaks. Kõige vaatamata loodame kõnelustel leida lahenduse,» ütles peaminister pärast valitsuse istungit ajakirjanikele. loe edasi >

 

Postimees E24 - Parts: Leedu peab Vilniuse lisamise Rail Balticusse ise rahastama       2014-01-15 13:29:27Üles

loe edasi >

 

Delfi - Kohila - Heiki Hepner: Me ei tohi unustada inimest       2014-01-15 13:28:41Üles

Inimesele mõtlemata muutub mõttetuks ka kõik muu. Nii on ka Rail Balticuga. Raudtee peab teenima inimesi, mitte vastupidi. loe edasi >

 

Railbaltic.info - Trassilõikudes 10A, 10B ja 7D alusuuringute infost tulenevalt korrigeeritud koridoridega koondkaart       2014-01-15 13:27:53Üles

Osades trassilõikudes (10A, 10B ja 7D) on tulenevalt alusuuringute infost korrigeeritud koridori asukohti. Täpsustatud on Nabala piirkonda läbivate lõikude 10A ja 10B asukohti ja Raplamaal asuva 7D asukohta. Täpsustatud kaardimaterjal on leitav materjalide alajaotusest Rail Balticu alternatiivsete trassikoridoride võrdluse tulemused selguvad täiendavate variantide lisandumise tõttu eeldatavalt märtsi lõpuks. loe edasi >

 

Delfi - Kiili - Kiili vald eelistab Rail Balticu trassivarianti, mis läbib Nabala looduskaitseala       2014-01-15 13:26:46Üles

loe edasi >

 

Postimees E24 - MKM: Leedu mängib Rail Balticu 3-miljardise investeeringuga       2014-01-14 13:33:53Üles

«Eesti on alati toetanud, et Vilnius peaks olema Kaunase kaudu Rail Balticuga ühendatud. Aga nii Eesti kui Läti on lähtunud seni põhimõttest, et peamine ja kõige otsem liin läbib Kaunast, millega omakorda ühendatakse eraldi Vilnius,» ütles ministeeriumi nõunik Rasmus Ruuda BNS-ile. loe edasi >

 

Postimees - Teadlane: Rail Balticu trassile tehtud eluslooduse uuring on puudulik       2014-01-14 13:32:46Üles

Läbi Eesti põhjast lõunasse kulgeva ja riigi umbes 300 meetri laiuse tarastatud raudteetrassiga pooleks lõikava Rail Balticu kavandajad on plaaninud loomade ülepääsud ja teised hiigelehitise keskkonnamõju leevendavad meetmed puudulike uuringute põhjal ning need ei pruugi toimima hakata, leiavad teadlased. loe edasi >

 

ERR uudised - Külli-Riin Tigasson: Rail Baltic – et Eesti ei muutuks perifeeriaks       2014-01-14 13:31:49Üles

loe edasi >

 

2014-01-14 Railbaltic.info - Harju- ja Raplamaal toimuvad täiendavad avalikud arutelud tutvustamaks lisandunud trassialternatiive       2014-01-14 13:31:03Üles

loe edasi >

 

Postimees E24 - Rail Balticu projekt võib läbi kukkuda       2014-01-13 13:34:53Üles

Minister ei välistanud, et Rail Balticu küsimus võidakse tõstatada veebruari algul Balti peaministrite kohtumisel. Sinkevičius kinnitas, et Leedu ei loobu oma seisukohast, et Vilnius on osa Rail Balticu marsruudist. loe edasi >

 

Postimees - Toomas Kiho: Ruunaga Euroopasse       2014-01-11 13:37:16Üles

Vaevalt leidub palju reisijaid, kes aga nii pikka aega vabatahtlikult rongis tahaksid veeta. Viimatised kogemused rongporganditega ei lisa just palju julgust pikamaarongisõitudeks. Pealegi on lennupiletid hinnalt märksa odavamad. Berliinist Rooma lendab lennuk kahe tunniga. Ja kel vaja minna, see lendab. loe edasi >

 

Tallinna TV - Keskkonnanädal 11.01.2014 - Nabala kaitseala       2014-01-11 13:35:28Üles

loe edasi >

 

Postimees TC - Nõmme ei taha Rail Balticut oma territooriumile       2014-01-10 13:39:34Üles

loe edasi >

 

ERR raadiouudised kell 12.00 - Tanel Ots - ajaribal 3:59 – 6:34       2014-01-10 13:38:52Üles

Harjumaa 6 omavalitsust loodavad sarnaselt Pärnu- ja Raplamaa omavalitsustega lõplikult otsustada Rail Balticu kulgemise ja fikseerida see ka konkreetse kokkuleppega. loe edasi >

 

Delfi Nõmme Sõnumid - Nõmme linnaosa valitsus, halduskogu ja seltsid kujundasid Rail Balticu trassi osas ühise arvamuse       2014-01-10 13:38:06Üles

Tiit Teriku sõnul toetavad nii halduskogu kui linnaosavalitsus kiirrongiühenduse rajamise ideed, mis on nii riigi kui Tallinna linna tuleviku seisukohalt oluline, kuid nõmmelaste elukeskkond ei tohiks seeläbi kannatada. loe edasi >

 

Delfi Rae Sõnumid - KAART: Kuus omavalitsust pakkusid välja täiesti uue Rail Balticu trassivariandi       2014-01-09 13:41:36Üles

loe edasi >

 

2014-01-09 Õhtuleht - Kommentaar | Rail Balticust võib saada Läänemere regiooni majandusvedur       2014-01-09 13:40:53Üles

Arvata, et Rail Baltic tasuks ehitada reisijate veoks Eestist Euroopasse, on sama naiivne nagu loota, et keegi hakkaks Saaremaalt jalgrattaga Tallinnasse kohvikusse ja loomaaeda käima. loe edasi >

 

Saku vald - Rail Baltica trassivariantide avalikud arutelud       2014-01-08 13:43:26Üles

Täiendavate rail Baltica trassialternatiivide tutvustuste ajagraafik ja asukohad Harju maakonnas:

Rae vald 28.01.2014 kell 18:00 Rae Kultuurikeskuse suures saalis (Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa);

Kose vald 29.01.2014 kell 14:00 Kose Kultuurikeskuses (Hariduse tn 2, Kose alevik, Harjumaa);

Kiili vald 29.01.2014 kell 18:00 Kiili Gümnaasiumis (Kooli 2, Kiili alevik, 75401 Harjumaa);

Saku vald 30.01.2014 kell 18:00 Kiisa Rahvamajas (Kurtna tee 21, Kiisa alevik Saku vald 75503 Harjumaa).

loe edasi >

 

Pärnu Postimees - Juhtkiri: Kohalike soovid raudtee-ehitajatele       2014-01-08 13:42:22Üles

loe edasi >

 

Maaleht - Pärnumaalased panid paika Rail Balticu trassikoridori       2014-01-07 14:47:07Üles

loe edasi >

 

Maaleht - Pärnumaalased panid paika Rail Balticu trassikoridori       2014-01-07 13:46:51Üles

loe edasi >

 

Pärnu Postimees - Pärnumaalased panid paika Rail Balticu trassikoridori       2014-01-07 13:46:10Üles

Eelistatud trassivariant kulgeb läbi Pärnu linna, kus takistuseks võib saada Raeküla männik, mis on Natura ala. loe edasi >

 

Raadio Kuku - Pärnumaa omavalitsused leppisid kokku Rail Balticu trassi osas ning kirjutasid alla vastavale kokkuleppele. Maavanem Andres Metsoja.       2014-01-07 13:45:16Üles

loe edasi >

 

Delfi Valga - Kalev Härk: Rail Balticu trass peaks kulgema Valga kaudu       2014-01-07 13:44:18Üles

Kõrvuti heaga tuleb algaval aastal aru pähe panna inimestele, kes näevad Rail Balticu trassi mujal kui Tallinn-Tartu-Valga kaudu. Seisame selle eest, et lätlastest kutseõppurid ning Valga haigla patsiendid saaksid probleemideta siia õppima või ravile tulla. Oleme rahvusvaheline kaksiklinn, kus meie edu sõltub sellest, kui vaba tegelikult on inimeste, kaupade, teenuste ja raha liikumine üle piiri. loe edasi >

 

Postimees - Ene-Margit Tiit: igast jaamast Euroopasse       2014-01-06 13:49:00Üles

Kui rääkida trassist, st joonest looduses, siis see on nüüdseks kujunenud ümbritseva maastiku, keskkonna ja kultuuri osaks ja selle edaspidine kasutamine samal otstarbel, kuigi uue tehnoloogiaga, on kindlasti soodsaim valik niihästi keskkonnale kui ka inimestele. loe edasi >

 

Railbaltic.info Rail Balticu maakonnaplaneeringute seisu tutvustus 15.11.2013 Nõmme Rahvamajas – protokoll       2014-01-06 13:48:12Üles

loe edasi >

 

Railbaltic.info –Eluslooduse uuringu täiemahuline eestikeelne versioon on portaalis kättesaadav       2014-01-06 13:47:35Üles

loe edasi >

 

Postimees - Juhtkiri: peaministri võtmata eurod       2014-01-04 14:47:57Üles

Rail Balticu areng toppab just Leedu tõttu. Ühise tuumajaama kava on pandud kalevi alla. Positiivsete näidetena koostööst saame tuua ühisrinnet põllumajandustoetuste teemal ELis ja suhtumist idapartnerluse eesmärkidesse. loe edasi >

 

Pärnu Postimees - Eeri Tammik: Rail Balticu planeerimist läbi Pärnu ei saa enam suunata mujale       2014-01-03 14:49:32Üles

loe edasi >

 

Postimees - Hardo Aasmäe: Rail Balticu ideaalmaastik       2014-01-03 14:48:49Üles

Planeeritava kiirraudtee edu sõltub suuresti sellest, kui kiiresti me otsustame Pärnu suunal jonni lõpetada ja paigutada ta olemasolevasse Tallinna-Tapa-Tartu-Valga transpordikoridori, kirjutab majandusgeograaf Hardo Aasmäe. loe edasi >

 

Maaleht– Naeri kalender 2014 - 16. november 2014 Leedu kiusu tõttu rajatakse Rail Balticu asemel Ciao, Baltica.       2014-01-02 14:50:14Üles

loe edasi >

 

Kohila vald– Kohila valla Rail Balticu trassialternatiive tutvustav avalik arutelu toimub 27. jaanuaril kell 17.30 Kohila Gümnaasiumis       2014-01-02 13:36:20Üles

loe edasi >

 

Pärnu Postimees - Rahulolematus, poliitilised skandaalid, hea elu       2013-12-31 14:43:36Üles

Rail Balticu  võimalike trassivalikute avalik arutelu Harju-, Rapla- ja Pärnumaal  kulges  sügisel emotsiooniderohkelt.  Kohalikele,  keda  tulevane  raudtee  kõige  enam  puudutab,  peab  andma au: temaatika  oli  endale  selgeks tehtud ja Tallinnast  saadetud  rakkerühma  võttis  vastu  asjalike küsimuste tulv.

Pealinlastele  aga  au  anda  ei  saa:  jääb  mulje,  et  kohati  olid  projekti  selgitajad  tulnud  mütsiga lööma. Lõppkokkuvõttes oli küsimusi rohkem kui vastuseid. loe edasi >

 

ERR raadiouudised - Aastalõpu Päevakaja. Transpordiühendused Euroopaga ja ühistransport       2013-12-31 14:42:31Üles

loe edasi >

 

Äripäev - Rail Baltic tõstaks Soome konkurentsivõimet       2013-12-30 14:45:09Üles

Balti riikidest läbi Poola Saksamaale välja viiv kiire raudteeühendus Rail Baltic tõstaks ka Soome majanduse konkurentsivõimet, luues alternatiivkanali meretranspordile, mis väävlidirektiivi jõustudes tuntavalt kallimaks läheb, kirjutas läinud nädalal Soome majandusleht Kauppalehti. Väävlidirektiiv võib meretranspordi hinda tõsta 30-40%, nii on konkureeriv transpordikanal teretulnud, kirjutab leht. loe edasi >

 

Päevaleht - Leedu professor: Rail Baltic on eelmise sajandi projekt       2013-12-30 14:44:20Üles

loe edasi >

 

ERR Arhiiv– Raadio 2 Olukorrast Riigis aastal 2013 ½ ajaribal 37:24 – 44:56       2013-12-29 14:46:02Üles

Eesti ühendused Euroopasse - Estonian Air ja Rail Baltic loe edasi >

 

ERR audiouudis - Valga renoveeritud raudteejaam ootab tihedamat rongiliiklust       2013-12-29 14:23:05Üles

loe edasi >

 

ERR uudised - Valga jaamahoone ootab rahvusvahelist rongiühendust – tekst ja video       2013-12-29 14:22:28Üles

Lähiaastail loodetakse taas avada Tallinna-Riia ja Peterburi-Riia vaheline rongiühendus. Uue aasta teisest poolest paraneb oluliselt Valga ja Tallinna vaheline liiklus. loe edasi >

 

Telegram.ee - 2013. aasta must kroonika 3: fossiilkütustega seotud liiklusõnnetused       2013-12-29 14:21:30Üles

6. juuli. Kanadas Lac-Megantici linnas sõitis rööbastelt ja plahvatas toornaftat vedanud 74 vaguniga rong, mis põhjustas plahvatusi ning tulekahju. 42 inimest sai surma ning 30 kesklinna hoonet hävis. 2000 inimest tuli evakueerida mürgiste aurude, plahvatuste ning jätkuvate tulekahjude tõttu. loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Rail Balticu trass ei tohi ohustada loodust       2013-12-27 14:26:46Üles

loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Kohila leidis koos Harjumaa valdadega sobiva raudteekoha       2013-12-27 14:26:11Üles

Jõelähtme, Rae, Kiili, Saku, Kose ja Kohila valla juhid said kokku 18. detsembril Sakus. Nende vahel sõlmitud kokkuleppe järgi tuleks raudtee Saku ja Kohila alevis ning Kiisa alevikus kavandada selliselt, et see ei lõikaks asulat pooleks ega muudaks oluliselt inimeste väljakujunenud liikumisharjumusi. Tiheasutuses tuleks raudtee seega suunata kas tunnelisse või paigutada postidele. loe edasi >

 

Postimees - Mart Kivastik: Žiraf bolšoi, jemu vidneje*       2013-12-27 14:25:07Üles

Ja loomulikult hakkab rong käima läbi Pärnu, Tartut ei olevat tõsiselt arutatudki, sest Helsingis ei hakkaks keegi selle rongi poole vaatamagi, kui see peatuks Tartus. Asi on kaubas. Kaubal ei ole aega mingeid iluringe teha. Inimesed ei loe üldse. Arvatavasti on rongil nii kiire, et see ei peatu ka Pärnus ega jõua ka Riiga, vaid möödub sellest 20 kilomeetri kauguselt. loe edasi >

 

Äripäev - Hololei Rail Balticust: raha õhku rippuma ei jää       2013-12-27 14:23:45Üles

loe edasi >

 

Postimees - Ergma: Eesti järgmine suur eesmärk peaks olema Rail Baltic       2013-12-26 14:27:24Üles

loe edasi >

 

Äripäev - Siim Kallas: kui keegi meist kahest, siis tütar       2013-12-23 14:38:32Üles

Rail Baltic on üks lõik "Siim Kallase koridoridest", mis nüüd Leedu pärast ohus on. Mis toimub, kelle huvides? loe edasi >

 

RailBaltic.info - Rail Baltic kordma kippuvaid küsimusi (KKK) on täiendatud       2013-12-23 14:37:45Üles

loe edasi >

 

Postimees E24 - Vaata: Hiina rong, mis ei peatu reisijate pealevõtmiseks       2013-12-23 14:29:45Üles

loe edasi >

 

ERR uudised audio - Rail Balticu trassieelistus selgub kevadel       2013-12-23 14:29:00Üles

Nabala looduskaitseala loomise tõttu on Rail Balticu projekti meeskond lisanud trassivalikutesse kaks Nabalat välistavat trassivarianti. Kuna nende analüüs võtab paar kuud aega, lükkub Rail Balticu eelistatud trassi valik kevadesse. Martha-Beryl Graubergi lugu. loe edasi >

 

ERR uudised - Nabala kaitseala loomise tõttu venib Rail Balticu trassi valimine       2013-12-23 14:28:05Üles

loe edasi >

 

Saku Vald - Kuue valla juhid leppisid kokku Rail Balticu trassi osas - KAART       2013-12-21 14:39:09Üles

loe edasi >

 

Harju Elu - Aastalõpu intervjuu Harju maavanem Ülle Rajasaluga       2013-12-20 14:40:06Üles

Me ei soovi, et raudtee läbiks oma teekonnal metsi või soid. Oleks suhteliselt loogiline, kui planeeritav Rail Baltic raudtee trass kulgeks Tallinnast välja mööda olemasolevat trassikoridori kuni Raplani ning seal juba otse alla Pärnu suunas, et anda tulevikus võimalus regionaalseks rongiliikluseks. loe edasi >

 

Raadio Kuku - Rail Balticu projektijuht Indrek Sirp - audio       2013-12-20 13:49:07Üles

Leedu on Rail Balticu plaanid segi löönud ja kui Eesti ja Läti jäävad oma seisukoha juurde, et Vilniuse raudteeühendus ei kuulu Rail Balticu esialgsesse plaani, siis ei saa sellele liita ka muid ühendusi, näiteks Riia lennujaama. Rail Balticu projektijuht Indrek Sirp loe edasi >

 

ERR uudised - Ühisfirma loomise venimise tõttu võivad Rail Balticule toetust küsida riigid – video ja tekst       2013-12-20 13:46:38Üles

"Täna saab öelda seda, et ühisettevõtet kahjuks 1. jaanuariks ei tule, aga kõik osapooled on seda meelt, et see tuleb luua võimalikult kiiresti. Viimasel arutelul Vilniuses suutsime läbi käia kogu aktsionäride lepingu teksti ja üles on jäänud 6-7 lahtist küsimust. Nendel teemadel jätkub arutelu jaanuaris ja lootus on, et kevadel saame ühisettevõtte loodud," rääkis Rail Balticu projektijuht Indrek Sirp. loe edasi >

 

ERR uudised - Kuue valla juhid pakkusid välja Rail Balticu alternatiivtrassi – audio ja tekst       2013-12-20 13:44:59Üles

Jõelähtme, Rae, Kiili, Saku, Kose ja Kohila valdade juhid soovivad saada Harjumaa keskosa puhtaks trasside rägastikust, mis sinna on seoses Rail Balticuga joonistatud. Planeeringu koostajad lisasid alles hiljuti kaks suurt kõverat, mis ühelt poolt lõhestavad Rae ja Kiisli ning Saku valda, teisalt Kose ja Juuru valda ning ka Kohila on löögi all. loe edasi >

 

Postimees - Uue elamu ehitamiseks ei ole tulevikus planeeringut vaja       2013-12-19 14:00:07Üles

Riigile või rahvusvaheliselt tähtsate ehitiste planeerimiseks luuakse uus menetlusliik: riigi eriplaneering. Näiteks Rail Balticu puhul tuleb praeguse seaduse järgi algatada planeering eraldi igas maakonnas ja sealt edasi omavalitsustes, uue seaduse kohaselt kasutatakse sel juhul riigi eriplaneeringut, mille korraldab üks menetleja maakonnaüleselt. loe edasi >

 

Maaleht - Nelja karjääri asemel tuleb kaitseala       2013-12-19 13:58:48Üles

loe edasi >

 

Maaleht - Kalev Sepp: Nabala väärib kaitseala moodustamist       2013-12-19 13:57:08Üles

Arvestades Nabala loodusväärtusi ja piirkonna olulist looduskaitselist väärtuskuvandit on Nabala looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu edasi menetlemine igati põhjendatud. loe edasi >

 

Postimees E24 - Leedu ei tahagi Rail Balticut       2013-12-19 13:55:59Üles

loe edasi >

 

Postimees - Juhtkiri: Balti sihid ja Leedu huvid       2013-12-19 13:55:17Üles

Leedu, üks Rail Balticu sündimiseks vajaliku Eesti-Läti-Leedu ühisfirma planeeritud partneritest, on kõigi märkide järgi otsustanud projektile pidurit tõmmata. loe edasi >

 

Postimees - Kajar Lember: ehk ei ole see rong veel valedel rööbastel       2013-12-19 13:54:12Üles

Rail Baltic on Eestile selgelt sajandi projekt ja ma ei taha kuidagi oma arvamusega suunata mõtlemist, et seda investeeringut Eestisse ei tehtaks, kuid kindlasti on siin põhjust üheksa korda mõõta ja alles siis lõigata. Väide, et seda on juba tehtud, ei päde enam kuidagi. loe edasi >

 

Maaleht - Kiirraudtee näitab ühiskonna seisu       2013-12-19 13:52:56Üles

Kiirraudteest Rail Baltic puudutatud inimesed käisid Toompeal poliitikuile ja ametnikele näitamas, et Eesti kodanikuliikumine on jõudnud tasemele, kus kodanikest mööda vaadata ei ole võimalik. loe edasi >

 

Postimees - Vivika Veski: Rail Balticu tagahoovid       2013-12-19 13:51:34Üles

Rail Balticu pärast tekkinud kodanikuliikumine tegutseb selle nimel, et raudtee saaks rajatud parimasse võimalikku paika, mitte ei tõrju seda ära kõigepealt oma naabrusest ja siis Eestist üldse, kirjutab Raplamaa Sõnumite ajakirjanik Vivika Veski. loe edasi >

 

Postmees E24 - Balti riigid arutasid Rail Balticu aktsionäride lepet       2013-12-19 13:50:07Üles

loe edasi >

 

ärileht.ee - Eesti Raudtee investeerib järgmisel aastal 46,9 miljonit eurot       2013-12-18 14:01:25Üles

Oleme välja töötanud investeeringute kava tagamaks Eesti Transpordi Arengukavas 2014-2020 ette nähtud eesmärkide täitmise, mille kohaselt peame tagama tippkiiruse 120 km tunnis järjest tiheneva liiklusgraafikuga reisirongidele ning samas piisava läbilaskevõime kaubarongidele Eesti sadamate ja 1520 mm raudteevõrgustiku vahel,“ selgitas AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Ahti Asmann. loe edasi >

 

2013-12-18 Maaleht - Majandusministeerium: Nabalat tuleb veel uurida       2013-12-18 13:57:57Üles

loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Majandusministeerium: Nabalat tuleb veel uurida       2013-12-18 11:24:55Üles

loe edasi >

 

Delfi- Äeileht - Riik kuulutas välja Rail Balticu propagandahanke       2013-12-17 17:16:14Üles

Tehnilise järelevalve amet (TJA) kuulutas 6. detsembril välja riigihanke "Rail Baltic eestisisese planeerimis- ja projekteerimistööde meediakommunikatsiooni teenuse ost ajavahemikul 2014-2015". Amet loodab kuni 100 000eurose hankelepingu sõlmida kaheks aastaks uue aasta alguses. loe edasi >

 

ERR Ringvaade – Mida arvavad raplamaalased Rail Balticu ehitamisest?       2013-12-17 11:27:37Üles

Intervjuud Valtu-Nurme küla elanike Herki Parkoneni ja Rain Raudsepaga. loe edasi >

 

Tallinna TV - Rail Balticu rajamine tekitab elavat arutelu.       2013-12-17 11:26:25Üles

Kodanikeühenduse Avalikult Rail Balticust korraldatud pressikonverentsi kajastus, muuhulgas intervjuud Kaido Simmermanni ja Anu Tootsiga. loe edasi >

 

Ärileht - Simmermann: Leedu torpedeerib Rail Balticut       2013-12-17 11:23:55Üles

loe edasi >

 

Tallinna TV – stuudiointervjuu 2013-12-17       2013-12-17 11:23:01Üles

Rail Balticu planeerimisolukorrast räägib stuudios kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust asutajaliige Vahur Tõnissoo. loe edasi >

 

Kanal 2 Reporter - Millal saab Rail Balticaga Berliini reisida?       2013-12-17 11:21:57Üles

Kodanikeühenduse Avalikult Rail Balticust korraldatud pressikonverentsi kajastus, muuhulgas intervjuud Kaido Simmermanni, Vahur Tõnissoo ja Anu Tootsiga. loe edasi >

 

ERR - Simmermann: riigid peaksid Rail Balticu otsustusprotsessi kiirendama       2013-12-17 11:20:32Üles

Rail Balticu ühisfirmat 1. jaanuariks Leedu vastuseisu tõttu ilmselt luua ei õnnestu, Läti Raudtee peainsener Kaido Simmermann rõhutas aga, et riigid peaksid otsustamist kiirendama, sest vastasel juhul võivad nad projektist üldse ilma jääda. loe edasi >

 

RailBaltic.info - Rail Baltic KSH alusuuringud on portaalis kättesaadavad       2013-12-16 17:16:57Üles

loe edasi >

 

ERR R2– Olukorrast riigis – ajaribal 44:20 – 52:01       2013-12-15 17:17:39Üles

loe edasi >

 

Postimees - Kross: kui tahame, et Rail Baltic meie elu ei häiriks, tuleks ehitada metroo       2013-12-14 17:19:33Üles

«Pärnu kaudu Varssavisse ja Berliini sõita on lühem tee, Tartu-variandi puhul jälle on olemas vanad raudteetrassid, mida saab kasutada, aga kui vaatame Läti ja Leedu poole, siis see projekt võib lükkuda kaugele tulevikku,» möönis Kross. loe edasi >

 

Kuku Raadio– Keskpäevatund - ajaribal 02:31 – 15:06       2013-12-14 17:18:30Üles

Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar, Eerik-Niiles Kross loe edasi >

 

ERR uudised 2013-12-13 - Emeriitprofessor: riigi esindajad loovad kaitsealasid populistlikult       2013-12-13 17:22:07Üles

loe edasi >

 

ERR uudised 2013-12-13 - Kalev Sepp: Nabala väärib kaitseala moodustamist       2013-12-13 17:21:18Üles

loe edasi >

 

Postimees - Leedu: Rail Balticu ühisettevõtet enne uut aastat ilmselt ei asutata       2013-12-13 17:20:37Üles

19. detsembri kohtumisel Vilniuses võivad toimuda uued arengud. loe edasi >

 

Postimees - Ministeerium algatas ametlikult Nabala looduskaitseala loomise       2013-12-12 14:24:06Üles

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas täna käskkirja, millega algab Harju- ja Raplamaa piiril asuva Nabala looduskaitseala moodustamine, otsus tähendab seda, et piirkonda killustikukaevandusi rajada ei saa. loe edasi >

 

Postimees - Siim Veskimees: Rail Baltic võib olla meie püsimajäämise kaalukeeleks       2013-12-12 14:22:56Üles

Arvamusartikkel autorilt, kes pole soovinud oma tegelikku nime avalikustada (Siim Veskimees on pseudonüüm). loe edasi >

 

ERR Uudised - Nabala karstiala läheb looduskaitse alla       2013-12-12 14:22:00Üles

Kaitseala moodustamise algatamise otsusele järgneb kaitse-eeskirja eelnõu ja piiride avalikustamise protsess, mille käigus räägitakse läbi ka kavandatavale kaitsealale jäävate maaomanike ja teiste osapooltega. loe edasi >

 

Raadio Kuku - Keskkonnaminister allkirjastas täna käskkirja, millega algab Nabala looduskaitseala moodustamine.       2013-12-12 14:20:06Üles

Uue kaitseala loomisel kaasatakse kõiki maaomanikke ja asjast huvitatuid. loe edasi >

 

Ministeerium: Ülemiste sõlm võidakse Rail Balticu jaoks ümber ehitada       2013-12-12 14:18:44Üles

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul ei ole Ülemiste liiklussõlme projekteerimisel arvestatud sellega, et Rail Balticu raudtee saaks seda läbida, majandusministeeriumi kinnitusel on liiklussõlme ümberehitamine vajalik. loe edasi >

 

Riigikogu.ee - Riigikogu liikmed moodustasid Rail Balticu toetusrühma       2013-12-12 14:17:33Üles

Riigikogu liikmed moodustasid täna Rail Balticu toetusrühma, mille eesmärk on tõhustada osapoolte vahelist suhtlemist ja teha valdkonna seadusloome alast järelevalvet. Toetusrühma esimeheks valiti Reformierakonna fraktsiooni liige Kalle Palling. Aseesimehed on teiste fraktsioonide esindajad – Annely Akkermann Isamaa Liidu ja Res Publica Liidu, Kadri Simson Keskerakonna ning Marianne Mikko Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist. Toetusrühmas on kokku 27 Riigikogu liiget. loe edasi >

 

Postimees - MKM tellib raudteetrassi kruntide hüvitusvajaduse uuringu       2013-12-12 14:16:27Üles

«Uuringu eesmärk on eelkõige saamata jääva tulu ja tehtud investeeringute hüvitamise vajaduste väljaselgitamine nii põllu- kui metsamaade kontekstis. Uuring peaks andma ka võimaliku metoodika põllu- ja metsamaade kompenseerimisteks,» ütles majandusministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Rasmus Ruuda Postimehele. loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Rail Balticule lisati ametlikult kohalik tasand       2013-12-11 14:31:01Üles

Rail Balticu projektijuhi Indrek Sirbi sõnul on prioriteet endiselt rahvusvaheline kiire rongiühendus, kuid tähelepanu pööratakse ka kohaliku rongiliikluse võimaluste loomisele. „Kohaliku liikluse võimalikkus ei ole trassi valiku põhiline kriteerium, küll aga on see alternatiivsete trasside võrdluses täiendav argument,” ütles Sirp. loe edasi >

 

Riigikogu.ee - Karel Rüütli: Rail Baltica uus raudteekoridor killustab looduskeskkonda       2013-12-11 14:30:07Üles

„Seega tasub Pärnu suuna asemel tõsiselt kaaluda Rail Baltica trassi ehitamist Tartu kaudu, et vältida järsult kasvavat koormust keskkonnale,“ märkis Rüütli. Euroopa Liidu riikides teeb looduskeskkonnale enim kahju just uute transpordi infrastruktuuride rajamine. loe edsasi >

 

Kuku Raadio– Jüri Metssalu: Riigikogus kohtusid esmakordselt ühise laua taga kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust asutajad, riigikogu liikmed, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, ning Rapla, Harju ja Pärnu maavanemad.       2013-12-11 14:29:13Üles

loe edasi >

 

ERR raadiouudised - Rail Balticuga seotud osapooled arutasid murekohti       2013-12-11 14:28:23Üles

Riigikogus said täna kokku kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust asutajad, riigikogu liikmed, kohalike omavalitsuste ja ministeeriumide esindajad, et rääkida ühise laua taga suurest raudteeprojektist. Kuulamaks käis Kristi Sobak. loe edasi >

 

Kodanikeühenduse Avalikult Rail Balticust kohtumine Riigikogu liikmetega 11. detsembril 2013 nüüd järelvaadatav ja kuulatav YouTube-is.       2013-12-11 14:27:38Üles

loe edasi >

 

Uuring: Nabala paekivikaevandused Tuhala nõiakaevu ei ohusta       2013-12-11 14:26:34Üles

Geoloog Heikki Bauerti uuringu kohaselt ei ohusta Tuhala nõiakaevust põhja poole Nabalasse paekivikaevanduste rajamine Tuhala nõiakaevu, sest kaev saab oma vee lõuna poolt Mahtra soostikust. loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Kodanikeühendus Avalikult Rail Balticust kohtus Riigikogu liikmetega       2013-12-11 14:25:44Üles

loe edasi >

 

ERR AK uudislõik - ARB kohtumine Riigikogu liikmetega - video       2013-12-11 14:25:01Üles

Projektijuht: Tartut läbiv Rail Baltic oleks poole miljardi võrra kallim - tekst

loe edasi >

 

E24 - Rüütli: tuleks tõsiselt kaaluda Rail Balticu ehitamist Tartu kaudu       2013-12-11 13:51:51Üles

«Täiesti uue raudteekoridori ehitamine lõhub ökosüsteemide elujõulisust, sest nii jagatakse looduslike elupaikade massiivid väiksemateks isoleeritud kildudeks ja luuakse nende vahele liikumisbarjäärid,» ütles Rüütli. «Raudteekoridori planeerimisel tuleb seada üheks peamiseks eesmärgiks, et surve keskkonnale oleks võimalikult väike. Seetõttu vajab Rail Balticu trassi määramine senisest rohkem uuringuid ja analüüse.» loe edasi >

 

E24 - Riigikogu liikmed moodustavad Rail Balticu toetusrühma       2013-12-11 13:50:45Üles

Riigikogus täna esmakordselt kogunenud Rail Balticu raudtee arendamise ümarlaual otsustati Riigikogus moodustada Rail Balticu toetusrühm. Selle eesmärk on tõhustada osapoolte vahelist suhtlemist ja teha selle valdkonna seadusloome alast järelevalvet. Toetusrühma ametlik moodustamine toimub homme. loe edasi >

 

Postimees - Projektijuht: Tartut läbiv Rail Baltic oleks pool miljardit kallim       2013-12-11 13:45:00Üles

loe edasi >

 

Ärileht.ee - Tõnis Palts: parema elu tagavad meile ainult ettevõtjad       2013-12-10 13:56:35Üles

Kasvule saab aidata kaasa üks asi: oma kaupade ja teenuste edukas müük. Selleks tuleb kulutada vähem ja müüa kallimalt, see tähendab olla efektiivne. loe edasi >

 

Delfi - Taavi Aas: Tallinna elanike kodude hävitamine Rail Balticu trassi ehitamiseks ei ole vastuvõetav       2013-12-10 13:55:50Üles

loe edasi >

 

ERR uudised - Rail Balticu ühisettevõtte asutamine lükkub edasi       2013-12-10 13:55:04Üles

Tänasel kohtumisel jõudsid Balti riikide esindajad ühisele arusaamisele, et ajagraafik ei võimalda Rail Balticu ettevõtte asutamist 1. jaanuariks. loe edasi >

 

Äripäev– Indrek Sirp: Pane Rail Baltic endale tulu teenima       2013-12-10 13:54:06Üles

loe edasi >

 

Postimees - Hannes Astok: Rail Baltic -Tartu kaudu Riiga!       2013-12-10 13:53:26Üles

Rail Balticu Tartu kaudu käima panemisel on palju enam plusse kui miinuseid, kirjutab e-riigi mees Hannes Astok (Reformierakond). See ühendaks Euroopaga Eesti suuruselt teise keskuse, reisijaid oleks palju enam nii Tallinna ja Tartu kui Tartu ja Riia vahel ning ära jääks maade võõrandamine uue raudteekoridori rajamiseks. loe edasi >

 

Maaleht- Indrek Sirp: Üks õige asi õiges kohas       2013-12-06 10:50:40Üles

Praegune RB planeerimine tugineb vabariigi valitsuse 2011. aastal vastu võetud otsusele, mille kohaselt edasine arendustöö keskendub Eesti piires Tallinna–Pärnu–Riia otsetrassile. loe edasi >

 

Vikerraadio - Uudis+ Ivar Padar räägib Rail Balticust Euroopa Parlamendi seisukohalt       2013-12-06 10:49:23Üles

Ajaribal 29,15 loe edasi >

 

ERR Uudised - Parts: iga lisakilomeeter kahandab Rail Balticu tasuvust       2013-12-06 10:44:12Üles

2014 esimene poolaasta peaks esimesed põhimõttelised taotlused saama esitatud. Meie arusaama järgi neid taotlusi peaks esitama see ühisettevõte, sest ühisettevõte saab olema selle projekti omanik," lausus Parts. loe edasi >

 

Äripäev - Sirp: Rail Balticu rajamisega tuleb kiiresti edasi minna       2013-12-06 10:43:03Üles

Sel nädalal tuli Leedu välja aga uue seisukohaga, et Vilnius peab olema Rail Balticu lahutamatu osa. Vilniuse liini lisamine projekti tähendab mahukaid lisauuringuid majandusliku tasuvuse ja tehnilise teostatavuse kohta ning seab surve alla senise ajakava. loe edasi >

 

ERR - Leedu võib Rail Balticule vee peale tõmmata       2013-12-05 13:57:43Üles

Euroopa parlamendi saadikud kardavad, et Rail Balticu rajamine võib Leedu valitsuse esitatud lisatingimuste tõttu nurjuda. loe edasi >

 

RB ametlik koduleht - RAIL BALTICU PLANEERIMISEL ON ÜHEKS TRASSIKORIDORIDE VÕRDLUSKRITEERIUMIKS KA SOBIVUS KOHALIKUKS RONGILIIKLUSEKS       2013-12-05 11:57:12Üles

Rail Balticu projektijuhi Indrek Sirbi sõnul on prioriteet endiselt rahvusvaheline kiire rongiühendus, kuid tähelepanu pööratakse ka kohaliku rongiliikluse võimaluste loomisele. "Kohaliku liikluse võimalikkus ei ole trassi valiku põhiline kriteerium, küll aga on see alternatiivsete trasside võrdluses täiendavaks argumendiks," ütles Sirp.
Rail Balticu teemaplaneeringutest eraldiseisvate maakonnaplaneeringutega nähakse seega ette eelistatud trassile võimalikud peatuste asukohad kohaliku raudteeliikluse teenindamiseks, arvestades vaba läbilaskevõimet. loe edasi >

 

RB ametlik koduleht - Trassikoridoride koondkaart, mida on täiendatud Nabala osas täiendavate trassikoridoride alternatiividega vastavalt Juhtkomitee otsusele 04.12.2013       2013-12-05 11:56:19Üles

Puudutab otseselt Kiili, Saku, Kohila, Kose ja Rae valla elanikke. loe edasi >

 

Railbaltic.info - Maakonnaplaneeringute lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamise tulemused       2013-12-05 10:54:01Üles

Loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Rapla vald tahab Rail Balticu rongipeatust Tuti külla       2013-12-05 10:52:47Üles

Rapla vallavalitsus ja vallavolikogu tegid ühispöördumise, millega toetavad nelja Raplamaa valla Rail Balticu teemalist ühisdeklaratsiooni ja peatuse planeerimist ja rajamist Rapla valla territooriumile kohe koos ehitatava raudteega. loe edasi >

 

Sirp - Hardo Aasmäe: Mis on Rail Balticu mõttest järele jäänud?       2013-12-05 10:51:45Üles

ELi toetuse saamiseks tuleb meil endal teha suuri kulutusi ning leida seega otstarbekas ja rahaliselt jõukohane lahendus. Hädatarvilik on kriitiliselt hinnata hilisemaid püsikulusid. Seepärast tuleb meil Rail Baltic ehitada sobivasse kohta ja sobival kujul. loe edasi >

 

Rapla vald - Rapla Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete ühispöördumine Rail Baltic raudteetrassi osas       2013-12-04 10:55:00Üles

3. detsembri 2013 oli Rapla Vallavolikogu koosolek, mille eesmärgiks oli vaadata üle Rapla valla seisukohad Rail Balticu trassialternatiivide osas ning kinnitada ühine nõue Rapla peatuse osas. Koosoleku õhkkond oli toetav ning jõuti üksmeelele. loe edasi >

 

Delfi - Eesti juhib järgmisel aastal nii Balti riikide ja Põhjamaade kui Lääneremaade nõukogu koostööd       2013-11-29 11:01:30Üles

Veel kõneles Paet Balti riikide transporditaristu arendamisest. "Tänapäevane raudteetaristu Euroopa suunal avaks Balti riikides senisega võrreldes rohkelt uusi võimalusi nii ettevõtlusele kui kodanike igapäevasele liikumisele. Uue kuni 240 km/h kiirust võimaldava 1435 mm rööpmelaiusega Rail Balticu projekti arendamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke järgmisel aastal," lisas ta. loe edasi >

 

Postimees - Randjärv: Eesti tahab Balti Assamblee keerulises päevakorras saavutada edasiminekut       2013-11-29 11:00:30Üles

Eesti eesistumine keskendub konkurentsivõimele ja innovatsioonile ja Balti regiooni tõhusale ja dünaamilisele koostööle, mille näiteks tõi ta Rail Balticu ning elektri- ja gaasiühenduse. «Uus Euroopa Liidu eelarve annab meile võimalused rajada tänapäevased ühendusteed, mis meil praegu puuduvad. Eesti jälgib eesistujana tähelepanelikult Rail Balticu projekti arengut.»
loe edasi >

 

Vikerraadio - Looduse lemmikud - Eesti karstialad       2013-11-29 10:59:01Üles

Loe edasi >

 

Postimees - Kajar Lember: peame suutma ettevõtjaid veenda Tartusse investeerima       2013-11-28 11:06:59Üles

Praegu ma vaatan, et on tekkinud küsimus, mis Rail Balticust ikkagi saab. Pärnu maakonnas on minu teada sõna võtnud päris mitu omavalitsust, et rong käib kiiresti läbi, aga nemad ei võida sellest midagi, ega ole uuest raudteest huvitatud. Võib-olla peaks Tartu siin uuesti sõna võtma. Ehk saab Rail Balticu koridori siia. loe edasi >

 

Telegram.ee - Väike ülevaade Rail Balticust: probleemid ja vandenõuteooriad - Mariann Joonas       2013-11-28 11:05:57Üles

Eesti Rooma klubi peab mõistlikuks EV valitsusel ja vajaduse korral ka riigikogul kaaluda uuest transpordikoridorist loobumist ning asendada see Tallinn-Tapa-Tartu-Valga ajaloolise raudteeühenduse uuendamisega, optimeerides võimaluse korral ja ulatuses veod Euroopa ja Vene rööpmelaiusega raudteedel. See lahendus arvestaks paremini Eesti sotsiaalmajanduslikke vajadusi, vähendaks keskkonnakahjustusi, soodustaks Kesk- ja Kagu-Eesti piirkondlikku arengut ning vähendaks Eesti raudtee sõltuvust Venemaa kaubavoogudest. loe edasi >

 

Eesti Ekspress - Rail Balticu ja kildagaasi seostamise vandenõu viib välja "Orgasmiraamatu" autorini       2013-11-28 11:04:46Üles

Kas see võib tõsi olla? Kas Rail Balticu ehitamise taga on valitsuse salaplaan kaevandada maavarasid? Ja kas segaduse Sirbis põhjustas idee müüa skandaali varjus maha toimetuse maja Tallinna vanalinnas? loe edasi >

 

Õhtuleht – Juhtkiri - Oma kodus otsustame ise?       2013-11-28 11:03:44Üles

Keskkonnaministeerium soovib rajada Harjumaale Nabalasse unikaalsete karstilõhede ja maa-aluste jõgede hoidmiseks looduskaitseala. Paraku selgub äsja valminud geoloogilisest uuringust, et ei maa-aluseid jõgesid ega karstiala pole tegelikult olemaski. Sellegipoolest pole plaani kaitseala rajamiseks kalevi alla pandud, sest ehkki geoloogilises plaanis ei näi piirkond kaitset vajavat, pole selle unikaalsust taimeökoloogia ja botaanika valdkonnas kahtluse alla pandud. loe edasi >

 

Postimees - Ministeerium keelas Nabala karstiuuringu avalikustamise       2013-11-28 11:02:32Üles

Keskkonnaministeeriumil on Nabala maastikukaitseala loomisega väga kiire. Kaitseala kaitsekorralduskava peaks juba valmis olema. Pavel Ivanov kinnitas, et kaitseala loomise ettepaneku kohta tehakse otsus veel sel aastal. loe edasi >

 

Postimees - Pentus-Rosimannus: me pole Nabala ala uuringut salastanud       2013-11-28 10:45:52Üles

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul ei ole ministeerium salastanud Nabala karstiala uuringu tulemusi, samuti on ministri sõnul ekslik väide, nagu oleks uuringu tellinud riik. loe edasi >

 

2013-11-26 Delfi - Aivar Kokk: Riik peab raudtee ehitamiseks laenu võtma       2013-11-26 11:50:02Üles

Euroopa Komisjon on Rail Balticu rahastamisotsusega andnud meile küll magusa prääniku, kuid kolme riiki läbiva kiirraudtee sünniks on tarvis teha veel hulk tööd. Eesti raudtee välisühenduste prioriteet on Rail Balticu näol selgelt paigas, aga Eesti siseriikliku raudteevõrgustiku arendamisel on tekkinud mitmesuguseid arvamusi ja ootusi, mis vajavad selgeks rääkimist. loe edasi >

 

Äripäev - Ansip: hiinlasi huvitab Rail Baltic       2013-11-26 11:48:54Üles

Hiinlased on huvitatud ka infrastruktuuriprojektide rajamisest. Rail Balticu projekti vastu on neil mitte ainult ehitaja ja tehnoloogia tarnija huvi, mis on potentsiaalne huvi, sest me oma partnerid leiame avalike konkursside kaudu. Nad on huvitatud ka selle kaubatee valmimisest. Nad prognoosivad, et kaubavahetus ELi ja Hiina vahel kasvab väga järsult, see võiks lühikese aja jooksul kerkida juba triljoni dollarini. Seetõttu on vajalikud täiesti uued kaubateed. Ka mina nimetasin kohtumisel seda hüpoteetilist võimalust, et Rail Baltic pikeneb läbi Soome kuni Arktikani välja ehk siis läbi Soome Norrasse. Sealt saaks olema kõige otsem tee Hiinasse. Soomes on sellised ideed praegu arendamisel ja see võib ükskord osutuda reaalsuseks. loe edasi >

 

Delfi - Andrus Ansip kohtus Hiina peaministriga       2013-11-25 11:51:19Üles

Majandussuhetest kõneldes tundis Hiina peaminister huvi ka Rail Balticu ja teiste infrastruktuuri projektide vastu. Andrus Ansipi sõnul on Hiina ettevõtted teretulnud osalema Rail Balticuga seotud hangetes. loe edasi >

 

Äripäev - Vallad hoidku oma teed korras (Märt Riisenberg)       2013-11-24 11:52:07Üles

loe edasi >

 

Delfi - Mehis O. Mumme ajalehes KesKus: Rail Baltic on sajandi suurehitus       2013-11-22 12:15:26Üles

Balti riikides on täna kasutusel 1520-millimeetrise laiusega nn Vene raudteestandard, mis peamiselt teenindab ida-lääne suunalisi transiidivoogusid ning vähemal määral ka samasuunalisi reisijatevooge. Rail Baltic on raudteeprojekt, mis liidab Balti riigid Euroopa rööpalaiusega raudteevõrgustikuga. Eesti senine kogemus raudteetaristu ülalpidamise vallas näitab, et reisijatevedu doteerib tugevalt kaubavedu - reisijatevedu tasub ca 5 protsenti raudtee ülalpidamiskuludest, kaubavedu seevastu võtab enda kanda ülejäänud 95 protsenti. Seega on Rail Balticu edasise majandustegevuse isetasuvuse seisukohast ülioluline põhja-lõuna suunaliste kaubavoogude arendamine. loe edasi >

 

Postimees - Juhtkiri: Eesti võib eile vastu võetud euroeelarvega rahul olla       2013-11-21 12:17:08Üles

loe edasi >

 

Delfi – Märjamaa - Poliitika neelas kogu aja: Märjamaal loengut pidanud paevana jutuga paeni ei jõudnudki       2013-11-21 12:16:20Üles

Loomulikult puudutas esineja ka Rail Balticut, mida ta sellisel kujul riigile vajalikus ei pea: väike maa ei suuda selle ehitamise koormat kanda, kui muud asjad jäävad lohakile. „Ma lähen ägedaks, kui võetakse kasutusele jõuargumendid, mitte argumentide jõud. Kui kiirustatakse ja ei anta aega asju läbi mõelda," tunnistas Einasto. loe edasi >

 

Postimees E24 - MKM: Eesti ei ole vastu Vilniuse ühendamisele Rail Balticuga       2013-11-19 14:16:11Üles

Leedu portaal Eversus kirjutas täna, et Rail Balticu ühisfirma läbirääkimised venivad Eesti tõttu, kes on vastu Vilniuse ühendamisele Rail Balticuga. Eesti projektijuhi Indrek Sirbi sõnul ei ole Eesti kunagi selle vastu olnud. loe edasi >

 

Ärileht.ee - Leedu portaal: Rail Balticu ühisettevõtte loomine jääb Eesti tõttu tulevasse aastasse       2013-11-19 14:15:12Üles

Leedu uudisteportaali Eversuse hinnangul jääb Rail Baltic ühisettevõtte alustamine tulevasse aastasse, sest Eesti on vastu põhikirjale, kus oleks kirjas, et Rail Baltic raudteeühendus peaks jõudma ka Vilniuseni. loe edasi >

 

Õhtuleht - Professor: Nabalas pole Rail Balticu teel salajõgesid ega ka erilist loodusväärtust!       2013-11-19 14:14:27Üles

loe edasi >

 

Delfi - Nõmme - Indrek Luberg: Nõmmet läbiv Rail Balticu trass viiks kinnisvara väärtuse alla       2013-11-19 14:13:29Üles

Kõige suurem probleem seoses Rail Balticuga tundub olevat projekti eestvedajate suhtumine. Tundub, et asjaga tegelevate ametnike eesmärgiks on leida trassivalikul lahendus, mis tagaks võimalikult kiire kaubaveo jaoks võimalikult sirge raudtee, ja seda võimalikult soodsa hinnaga. loe edasi >

 

ERR Uudised - Ministeerium: Rail Balticu ettevõtte asutamine uueks aastaks on jõus       2013-11-19 12:19:56Üles

"Läbirääkimiste tempo sõltub sellest, kuidas riigid lahendavad erinevaid seisukohti ühes või teises ettevõtte aktsionäride leppega seotud küsimuses. Hulk teemasid on läbi arutatud, mõned teemad on veel ees," selgitas ministeerium. Milles aga erimeelsused seisnevad, ei soostunud ministeerium kommenteerima. loe edasi >

 

Äripäev - Vaidlused ELi eelarve ümber lõpuks läbi       2013-11-19 12:19:06Üles

Eesti saab järgmisel seitsmel aastal EList 4,5 miljardit eurot enam, kui sinna sisse maksab. loe edasi >

 

ERR Uudised - Tralla: Eestile ei peaks ELi eelarve suuri muudatusi tooma       2013-11-19 12:18:11Üles

"Põllumehed saavad otsetoetuste näol raha juurde, Rail Baltic peaks saama rahastatud ja ühtekuuluvusprojektid sama moodi rahastatud, nagu siiani on olnud. Nii et Eestile tänane kokkulepe suuri muudatusi tooma ei peaks," kinnitas korrespondent. loe edasi >

 

Postimees E24 -Juhan Aare: fosforiidiuuringuid ei tohi alustada       2013-11-18 14:17:40Üles

Juhan Aare: Muidugi oleks fosforiit sobivaks toormeks suurele tööstusele. Kuid missugusele ja kus asuvale tööstusele? Võib-olla Saksamaa keemiatööstusele? Võib-olla ka sellepärast rajataksegi kiirustades raudteemagistraali Rail Baltic, et luua võimalus mitmesuguste Eesti maapõuevarade (põlevkivi, fosforiit, diktüoneemakilt) toimetamiseks Saksamaale iga ilmaga. loe edasi >

 

Äripäev - ELi eelarve lõpphääletusel Euroopa Parlamendis       2013-11-18 14:16:58Üles

Teisipäeval jõuab Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogul lõpphääletusele Euroopa Liidu järgmise seitsme aasta eelarve, mis teeb võimalikuks Rail Balticu ja suurendab lõppeva perioodiga võrreldes märkimisväärselt põllumajandustoetusi Eesti talunikele. loe edasi >

 

Tallinna TV - Keskkonnanädal       2013-11-16 14:19:48Üles

Ajaribal 15:11 - 22:40 loe edasi >

 

Postimees TC - Galerii: Nõmmel tutvustati Rail Balticu tulevikuplaane       2013-11-16 14:18:00Üles

Nõmme kohalikel tekkis seoses nende linnaosa puudutavaga palju küsimusi. Mõned küsimused jäid Postimehe fotograafi sõnul vastamata. Näiteks ei osanud projekti tutvustajad öelda, kas Ülemiste vastvalminud hiigelristmiku planeerimisel arvestati Rail Balticu trassiga. loe edasi >

 

Telegramm - Eesti Rooma klubi andis Rail Balticule hävitava hinnangu       2013-11-16 10:56:55Üles

Poola on äraootav, mistõttu kiire rongiühendus Kesk-Euroopaga takerdub Poolasse. Paistab, et vaid Eesti on valmis oma regionaalpoliitilised huvid ohverdama – pole näha kasu, mida saaks Eestis elav inimene võimalusest sõita kiirelt vaid Tallinnast ja Pärnust Varssavisse, või kuivõrd heastab kaasneva sotsiaalmajandusliku ja ökoloogilise kahju võõraste kaupade kiirelt läbi Eesti vedamine. loe edasi >

 

Eesti Rooma Klubi soovitab Rail Balticust loobuda       2013-11-15 21:15:00Üles

Kujunenud olukorras tuleks valitsusel kaaluda Rail Balticu uuest transpordikoridorist loobumist ja asendada see võimalusel Tallinna-Tapa-Tartu-Valga ajaloolise raudteeühenduse uuendamisega, leiab Eesti Rooma Klubi. Loe edasi >

 

ERR Vikerraadio - Uudis+ 2. tund - ajaribal 21:18 – 32:39       2013-11-15 10:58:52Üles

loe edasi >

 

Kuku Raadio - Pille Metspalu - Intervjuu Rail Balticu regionaalse planeeringu konsultant Pille Metspaluga.       2013-11-15 10:58:07Üles

loe edasi >

 

Õhtuleht - Rail Baltica kui Krõlovi valm       2013-11-14 18:19:43Üles

Eestis kiirraudtee Rail Baltic'u ümber toimuv meenutab Krõlovi valmi luigest, haugist ja vähist. Kui vaidlustes trassi kulgemise üle läbi Rapla ja Pärnu ei saavutata riigi ning kodanikuühenduste vahel konsensust, võib sajandi suurprojekt liiva joosta. loe edasi >

 

Maaleht- Rahvas tõmbab kiirraudteele pidurit       2013-11-14 15:44:18Üles

loe edasi >

 

Delfi Forte- Transpordi suurehitistel on kombeks minna mitu korda kallimaks, kui algselt lubatud       2013-11-14 15:43:00Üles

Selleks, et kalleid suurprojekte poliitikaotsustajatele maha müüa, on soovitav lauale käia käegakatsutav maksumus, aga terve rida suurprojekte, eriti transpordi vallas, on töö käigus osutunud tunduvalt kallimaks. loe edasi >

 

ETV Kapital       2013-11-14 14:10:44Üles

Eestis ja Baltimaades enam muust ei räägitagi kui Rail Balticast. Kapital räägib ka, aga mitte ainult. Sõidame seekord Vilniusest Riiga ja vaatame, kui palju meil praegu selle peale aega kulub. Analüüsime võimalikke peatuskohti ja küsime ekspertidelt nõu. loe edasi >

 

Postimees - Maavanemad: Rail Baltic kui regionaalse arengu mootor       2013-11-14 14:09:44Üles

Rail Balticu trass peaks läbima kohalikke asulaid, sest rongiliiklus oleks regionaalse arengu mootoriks, kirjutavad kolme Rail Balticut läbiva maakonna maavanemad Ülle Rajasalu, Tiit Leier ja Andres Metsoja. loe edasi >

 

Sirp - Transpordi energiasääst peitub asustusstruktuuris       2013-11-14 12:20:50Üles

Rail Balticu arendamine, nagu juba juttu oli, on kulukas. Kas see aitab siiski kokkuvõttes transpordisektori energiasäästule kaasa?
Rail Baltic ei tooks enesega kaasa tohutut säästu Eesti mastaabis inimeste ja kaupade liikumises. Liini väljaehitamine kahandaks riigi 2020. – 2030. aastaks prognoositud energiatarvet vaid 2% võrra, kuigi Rail Balticule on seni ette nähtud üsna optimistlikud kaubaveo kogused. loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Kodanikeühendus Avalikult Rail Balticust pidas esimese pressikonverentsi       2013-11-13 15:47:18Üles

Ühenduses osalev ajaloolane Jüri Metssalu Raplamaalt tõdes, et planeerijad pole kodanikke, kogukondi ja ettevõtteid piisavalt kaasanud, samuti pole piisavalt tähelepanu juhitud, kuidas ja kus hakkab selline raudtee elu mõjutama. loe edasi >

 

Pärnu Postimees - Pärnu soovib Rail Balticu kaubajaama       2013-11-13 15:46:02Üles

“Rail Balticu kulgemine läbi Pärnu on ainuvõimalik ja peatusele Pärnus pole ühtegi mõistuspärast alternatiivi,” nentis Pärnu linnapea Toomas Kivimägi. loe edasi >

 

Ärileht.ee - Marcel Vichmann: Eestit juhib riigikapitalismi majandusministeeriumi kantsler       2013-11-13 15:45:03Üles

loe edasi >

 

ELF esitas seisukoha ja ettepanekud Rail Balticu trassivalikuteks       2013-11-13 14:20:35Üles

 ELF on veendunud, et ükski sellise mastaabiga objekt pole ilma keskkonnamõjuta, seepärast tuleks püüda valida selline trass, mille mõju oleks väikseim – seda nii loodusele kui ka inimtegevusele. loe edasi >

 

KES KUS – Balti Rööbas       2013-11-13 12:21:57Üles

Praegu on Eesti, Läti ja Leedu maadlemas oma sisemiste teemadega ning suurest Balti ühtsusest on endiselt keeruline rääkida. Eesti on uue raudteelõigu osas astunud kõige pikemaid samme ning on ainsa riigina jõudnud juba reaalsete trassikavanditeni, mis on palju poleemikat tekitanud avalike arutelude teemaks.

Läti jaoks on peamine ühendada Rail Balticuga nii lennujaam, linnast lõunas asuv konteinerterminal, läänes asuv Riia sadam kui ka kesklinnas asuv reisirongijaam. Ning selle lahendamine tundub üle jõu käivat nii Läti Raudteele kui ka sealsele transpordiministeeriumile.

Kaubavedude puhul on oluline just see koht, kus luuakse kõige rohkem väärtust. Ehk siit tuleb välja, miks ei ole Leedu praegu väga huvitatud Rail Balticu põhja poole suunamisest. Leedu on juba ehitamas Kaunase ja Leedu-Poola piiri vahele 1435-millimeetrise laiusega Euroopa standardile vastavat raudteeühendust, mis muudab alates 2015. aastast Kaunase peamiseks ühenduspunktiks Euroopa ja Vene raudteelaiuse vahel – just siin on võimalik arendada ümberlaadimispunkte, jaotuskeskusi ning teisi ärivõimalusi, mis keskenduvad lisaväärtuse loomisele.

loe edasi >

 

E24 - Põllumehed kardavad, et Rail Baltic lõikab nende karjamaad ja laudad pooleks       2013-11-12 13:49:44Üles

Põldude, metsade, maade ja majade kompenseerimine on Rail Baltic puhul siiani läbi mõtlemata teema. Kes, kui palju ja mille eest raha saab, keegi tea. Nüüd üritatakse kiirustades lahendusi leida, aga tulemusena kogu planeerimisprotsess venib ja muutub kallimaks. loe edasi >

 

Postimees - Erik Laidvee: transiit surve all       2013-11-12 10:42:26Üles

Kui Rail Balticu tasuvusarvutuste aluseks olevad arvud – olgu siis reisijateveo, kuid praegu kindlasti ka kaubaveo osas – paika ei pea, siis tekib küsimus, kes peab Rail Balticu kulu päevast päeva ära teenima. loe edasi >

 

Ärileht.ee – ÄRILEHE JUHTKIRI: Rajame tunneli ja raudtee asemel hoopis õhusilla?       2013-11-12 10:41:38Üles

Arutelud Eesti ja muu maailma puuduliku ühenduse üle takerduvad peamiselt kahte sümbolisse: Rail Balticu raudtee ja tunnel Helsingisse. Mõlemad projektid on kallid ja majandusliku tasuvuse seisukohast kaheldavad. loe edasi >

 

ERR uudised - Maavalitsuste arvates võiks Rail Baltic asulaid siiski läbida       2013-11-12 10:40:41Üles

loe edasi >

 

ERR Vikerraadio - Pärnu maavanem: Rail Balticu trassil tuleks arvestada regionaalse rongiühendusega       2013-11-12 10:39:39Üles

Pärnu maavanema Andres Metsoja arvates peaks Rail Balticu trassi paika panema arvestusega, et seda hakatakse tulevikus kasutama ka regionaalse rongiühenduse tarvis. Jätkab Ester Vilgats. loe edasi >

 

Maaleht - Õige asi vales kohas       2013-11-08 11:12:09Üles

Läti ja Leedu on kavandamas Rail Balticut juba olemasolevatesse raudteekoridoridesse, nende uuendamise eesmärgil on Leedu sinna lisanud veel Kaunase–Vilniuse ja Kaunase–Klaipėda liini uuendamise. Läti tahab Euroopa rahaga uuendada oma Riia−Ventspilsi raudtee. Neile võib raudtee üle Pärnu huvi pakkuda vaid Riia linnastu arendamise seisukohalt. Riiast põhja suunas jääb raudtee linnalähiseks rongiliikluseks poolikuks. Rail Baltic annab võimaluse see kuni Eesti piirini välja ehitada.

Kasahhid loobusid eelmisel nädalal Astana–Almatõ kiirraudtee ehitusest. Seda põhjusel, et liiga kallis ehitada, veel kallim hooldada, pealegi reisijaid oleks vähe. loe edasi >

 

Postimees E24 - Balti peaministrid: elektrituru avamiseks tuleb suurendada koostööd       2013-11-08 10:45:13Üles

Valitsusjuhid leppisid ühtlasi kokku, et aasta alguses loodud ühisettevõte esitab 2014. aasta kevadel taotluse Euroopa Ühendamise Rahastule Rail Balticu raudtee finantseerimiseks. Samuti otsustati alustada ettevalmistusi riikidevahelise rahvusvahelise leppe sõlmimiseks, et tagada projekti ühtlane areng kõikides Balti riikides.

Eesti on huvitatud raudteetaristu loomisest, mis võimaldaks rongidele kiirust vähemalt 240 kilomeetrit tunnis ja seda kogu trassi ulatuses Tallinnast Pärnu, Riia ja Kaunase kaudu Poolani. loe edasi >

 

ERR uudised - Balti riigid loovad Rail Balticu ühisettevõtte 1. jaanuariks 2014       2013-11-08 10:43:06Üles

loe edasi >

 

Õhtuleht - Rail Balticu kriitikud jätkavad võitlust       2013-11-07 11:17:38Üles

Eile astusid Tallinna keskraamatukogus ajakirjanike ette suurprojekti kriitikud, kes on koondunud kodanikeühendusse Avalikult Rail Balticust. Esimesena sai sõna geograaf ja ajakirjanik Toomas Kümmel, kes märkis, et Eestis praegu peale jäänud trassivalik üle Pärnu on samuti rohkem lätlaste kui meie endi huvides. Loogilisem olnuks valida trass läbi Tartu ja Valga, sest kahte trassi Eesti tulevikus ülal pidada ei suuda. loe edasi >

 

Delfi - Peaminister Ansip osaleb Baltimaade peaministrite kohtumisel       2013-11-07 11:16:32Üles

Reede hommikul algava kohtumise peateemadeks on Baltimaade elektrituruga ja Rail Balticu ühisettevõtte loomisega seotud arengud ning Euroopa Liidu siseturuga seotud teemad... loe edasi >

 

Postimees - Expert says Rail Baltica endangers Tallinn drinking water       2013-11-07 11:15:25Üles

At a discussion of Rail Baltica related problems, yesterday, Jüri Metssalu of National Heritage Board pointed out several false claims in environmental assessment programme of the railway project. loe edasi >

 

Ärileht.ee - Looduskaitsjad tõrjuvad Nabalast Rail Balticu kulgemisteid       2013-11-07 11:14:03Üles

Üks ministeerium tahab Nabalat kaitse alla võtta, teine eelistaks sealt kiirrongid läbi juhtida. loe edasi >

 

ARB pressikonverentsi meediakajastused:       2013-11-06 21:00:00Üles

Aktuaalne kaamera

Reporter

Seitsmesed uudised

Vikerraadio

Kuku raadio

 

Postimees E24 – Ekspert: Rail Balticu praegune trass seab ohtu Tallinna joogivee       2013-11-06 19:02:00Üles

Tänasel arutelul Rail Balticu planeerimise ja teostamisega seotud probleemide üle tõi Muinsuskaitseameti ajalooliste looduslike pühapaikade ekspertnõukogu liige Jüri Metssalu Rail Balticu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmis välja mitmed punktid, mis ei vasta tegelikkusele. Loe edasi >

 

Ärileht - Parts: Leedu ei täida Rail Balticaga võetud kokkuleppeid       2013-11-06 15:16:05Üles

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul jätab Leedu pidevalt täitmata naaberriikidega võetud Rail Baltica ehitamisega seotud kokkuleppeid. loe edasi >

 

ERR - Kodanikuliikumine: Rail Balticu trassi kavandatakse kiirustades       2013-11-06 11:45:51Üles

"Meie ettepanek on teha asi mõistlikult, võib-olla võtta ka rohkem aega. Kui muud üle ei jää, siis arvestada järgmise eelarveperioodiga Euroopa Liidus, aga tõesti teha selline asi, mis töötab 100 ja enam aastat," ütles Ots. loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Läti ja Leedu huvi Rail Balticu vastu kipub raugema       2013-11-06 11:44:50Üles

loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid - Planeerijad püüavad seada regionaalseid eesmärke       2013-11-06 11:43:33Üles

... Rapla maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Ülo Peets ütles, et jätkus arutelu Rail Balticu võimaliku regionaalsuse teemal. Peetsi hinnangul on üldine retoorika muutunud ja muutumas, kui võrrelda senise seisukohaga, et Rail Balticule regionaalseid eesmärke ei seata ning sellega kohalikku rongiliiklust ei arendata. „Mingi pehmenemine selles suunas on,” tõdes Peets... loe edasi >

 

Ärileht.ee – Juhan Parts - Leedu ei täida Rail Balticaga võetud kokkuleppeid       2013-11-06 11:20:08Üles

"Leedu kolleegid teatasid, et nad on alustanud ehitustöödega Kaunase ja Poola vahel, kuid tehtu ei vasta sellele, milles me leppisime kokku juba aastaid tagasi. Raudtee, mis ehitatakse Kaunase ja Marijampole vahele ei ole piisavalt võimas, et sellel saaksid rongid 240 kilomeetrise tunnikiirusega sõita," ütles minister Leedu Delfile. loe edasi >

 

Pärnu Postimees – Juhtkiri - Rongiliiklus vaeslapse osas       2013-11-06 11:18:39Üles

Pärnu linna ühendamisel Tallinnaga loodavad pärnakad eelkõige autodele ja bussidele, siis tuleb tükk tühja maad ning alles siis tuleb kõne alla rongiliiklus. Jättes hetkeks kõrvale Rail Balticu, mille valmimine, isegi kui see tõesti teoks saab, jääb üpris kaugesse tulevikku, saab Eesti rongiliikluse all veel pikalt mõelda ainult kohalikke liine, nagu need Tallinnast Pärnu, Viljandi ja Tartu poole kulgevad. loe edasi >

 

Rail Balticu pressikonverents 6. novembril       2013-11-05 21:08:00Üles

Pressikonverents 6. novembril „Rail Baltic looduses, majanduses ja elukeskkonnas“

6. novembril kell 14.00 – 15.00 toimub Tallinna Keskraamatukogu saalis pressikonverents (Estonia puiestee 8, Tallinn). Kõne all on Rail Balticu planeerimise ja teostamisega seotud probleemid. Arutletakse küsitavuste üle, osutatakse lahendusvõimalustele.

Loe edasi >

 

RailBaltic'u raudtee alternatiivsete trassikoridoride tutvustus Nõmme elanikele 15. novembril 2013       2013-11-05 15:18:00Üles

loe edasi >

 

Postimees E24 - Dienas Bizness: Rail Balticu nimel näib nüüd võitlevat vaid Eesti       2013-11-04 15:19:32Üles

loe edasi >

 

Maaleht - Juhtkiri: Maaomanik kui probleem       2013-11-03 15:20:29Üles

... Et “aeg raisku ei läheks”, hakati muutma seadusi – planeerimisseadust, et vähendada kohaliku omavalitsuse võimalusi oma sõna ütelda; raudteeseadust, et vähendada kaitsevööndit ja maaomanikele makstavate hüvitiste arvelt kokku hoida... Nüüd on päris karmilt ees kinnisasja sundvõõrandamise seadus.... loe edasi >

 

Maaleht- Teistes riikides maa sundvõõrandamist ei ole       2013-11-02 15:21:19Üles

Plaanitav Rail Baltic raudtee, samuti maanteede ehitused võivad kaasa tuua ka maade sundvõõrandamise, samas Euroopa riikide praktikas on sundvõõrandamine erandlik. loe edasi >

 

Maaleht- Rail Balticul tasub silma peal hoida       2013-11-01 15:25:32Üles

Kolme maakonda läbiva kiirraudtee Rail Baltic planeerimine on asukohavaliku staadiumis. Milliste piirangute ja nõudmistega satub vastakuti maaomanik, kelle metsast raudtee läbi minema hakkaks? Mis osa maast võõrandamisele läheks ja millistel tingimustel?
Selgitusi jagab Hendrikson ja Ko üldplaneeringute osakonna juhataja Pille Metspalu. loe edasi >

 

Maaleht - Kiirraudtee läbi metsa! Kes kannab kahjud?       2013-11-01 15:24:25Üles

loe edasi >

 

Maaleht - Tartus arutatakse Eesti maakasutuse tulevikku       2013-11-01 15:23:04Üles

Täna kell 10 toimub Eesti Maaülikoolis „Maakonverents“, kus arutatakse, milline on Eesti maakasutuse ja põllumajandusmaa tulevik ning kuidas seda mõjutavad erinevad planeeringud.

„Maailmas kasvab järjest enam nõudlus toidu järele ja nii tõuseb aina enam hinda ka põllumajandusmaa. Prognooside kohaselt võiks Eestis kasutatav põllumajandusmaa ulatuda lähiaastail juba ühe miljoni hektarini,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Küsimus on aga selles, kuidas Eesti põllumees jääks ikka oma maa peremeheks ja väärtuslikku põllumajandusmaad kasutataks toidutootmiseks.“ loe edasi >

 

Delfi - Uus diiselrong peatus Lelle jaamas       2013-10-30 15:29:23Üles

15. oktoobril oli huvilistel võimalik tutvuda uue diiselrongiga, mille sarnased alustavad sõitmist 1. jaanuaril 2014... Maksimaalkiirus on 160 km/h.

Vahur Tõnissoo tegi Valla Vaatleja korrespondendina lühiintervjuu Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallasega. Teemaks Rail Balticu trassivalikute planeerimine. loe edasi >

 

Õhtuleht - Rail Balticu projektijuht: kahjude hüvitamine maa- ja metsaomanikele selgub uue aasta algul       2013-10-30 15:27:44Üles

Rail Balticu (RB) avalikku arutellu sekkunud põllumajandustootjad ja metsaomanikud nõuavad raudtee ehitusega seotud kahjude hindamiseks ühtse metoodika koostamist. See peaks valmima juba uue aasta algul, lubab projektijuht Indrek Sirp. loe edasi >

 

Äripäev - Rail Balticu tõttu kannatavad põllu- ja metsamehed       2013-10-30 15:26:45Üles

Seoses Rail Balticu kavandamisega on raudteeprojekti mõju kartvad ettevõtjad küsinud majandusministeeriumilt, kuidas riik seda kompenseerida kavatseb. Suurem osa neist on põllumajanduse või metsanduse valdkonnast. loe edasi >

 

ERR uudised - audio.       2013-10-29 23:09:00Üles

Põllumajandusorganisatsioonid looksid põllumeestele ja metsaomenikele Rail Balticu kahjude hüvitamiseks kompensatsioonimehhanismi
Rail Balticu projekti avalikest aruteludest võtsid kohalikud elanikud aktiivselt osa. Projekti meeskond andis täna ülevaate arutelude esimestest tulemustest. Lähemalt räägib Martha-Beryl Grauberg. Kuula siit >

 

ERR uudised – video       2013-10-29 23:07:00Üles

Rail Balticu kavandajad hakkavad välja töötama mehhanismi, mille järgi hinnata ja kompenseerida põllumeestele ja metsaomanikele raudtee rajamisest tekkinud kahju. Need kompensatsioonid ei ole arvestatud selle ligi 106 miljoni euro sisse, mis on kavandatud maadeostuks.  Vaata videot >

 

Reporteritund Vikerraadios 30. oktoobril kl 14.05       2013-10-29 21:08:00Üles

Kaja Kärneri külalisteks on Tanel Ots Tuhala Loodusseltsist ja Vahur Tõnissoo Rapla maakonna külade ühendusest. Kuulake otse sagedusel 104,6 MHz (Harjumaal), või aadressil http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2155271.
Loe edasi > 

 

Äripäev - MKM: kõik pole Rail Balticu vastu       2013-10-29 15:30:12Üles

Sugugi mitte kõik Rail Balticu teemal meie poole pöördunud inimesed ja asutused pole plaanitava kiirraudtee vastu, teatas täna avalike arutelude esialgseid tulemusi tutvustanud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. loe edasi >

 

Õhtuleht – Juhtkiri: Rail Balticuga suurtel kiirustel eikuhugi.       2013-10-28 15:24:00Üles

...Teiseks – kas kogu ettevõetav ehitus on väärt neid ohvreid, mida see endaga kaasa toob? Lõhestatud külad ja rongitrassist poolitatud Eestimaa pelgalt selle nimel, et ehitusraha tuleb euroopa Liidust ning korralike rehepappidena peame saadaoleva raha viimse sendini ära kulutama? Seda hoolimata sellest, et kiiret ühendust Berliiniga me ei saagi. Sarnaseid ulmeprojekte leidub Eestiski – kas või Mäo ja Jõhvi hiiglaslikud ja kallid liiklussõlmed keset väljaehitamata maanteid.

Ja kolmas ning kõige olulisem küsimus – miks selliseid projekte üritatakse meile müüa pooliku info abil, olulisi asju välja ütlemata? ...  Loe edasi > 

 

Päevaleht - Rail Baltic püüab Nabalast üle sõita.       2013-10-28 15:24:00Üles

Loodusesõber nr 5/2013 hoiatab, et Rail Baltic püüab Nabalast üle sõita. Nõiakaevu kaitsjate ponnistuse tulemusena lubati karstialale loodukaitseala teha, kuid siiani ei ole see valmis. Zooloog Jüri Tõnisson kirjeldab, kuidas temast sai looduseuurija, Remo Savisaar mängib oma fotodega sügisestel nootidel. Tutvustatakse Matsalu linnutorne ja lindude sügisrändeid. Nii nagu Hiiumaal ja Aksi saarel, on ka Rootis kivilabürinte. Ei siin, ei seal teata, miks need ehitati. Kuigi rahvas tahaks rahvusloomaks siili, hääletavad hundiuurijad hundi poolt. Loe edasi > 

 

Postimees - Rail Balticu kiirrong võtab Kaunases hoo maha       2013-10-28 15:24:00Üles

Rail Balticu rongiühendus, mida on reklaamitud kui kiiret võimalust Varssavisse või Berliini sõita, on riikide erihuvide tõttu tegelikult seisus, et kui kiire rongiühendus tulebki Eestis ja Lätis, siis võib-olla juba Leedus, aga päris kindlasti Poolas, kiirrongi ei tule ja inimesed peavad arvestama pikema sõiduaja ning võimalike ümberistumistega. Loe edasi > 

 

ERR uudised - Rail Balticu trassivariandid valmistavad Nabala karstiala elanikele muret.       2013-10-27 15:24:00Üles

"Meie jaoks on probleem, et lähtedokumentides on välditud sõna "karst", kuigi soovitakse keskelt ületada Eesti suurimat karstiala," ütles Ots. Ta selgitas, et suure vibratsiooniga rajatise ehitamine karstialale võib seal põhjustada varinguid. Viimane kajastamist leidnud varing leidis seoses Tartu maantee rekonstrueerimisega aset karstiala serval. Nüüd aga võidakse raudtee läbi viia karstiala keskosast.
Loe edasi > 

 

Postimees T24 - Uuest aastast rongiga otse Pärnusse ei saa.       2013-10-26 13:05:00Üles

«Praegune Pärnu liini täitumus näitab, et suurt rongikoosseisu ei ole sellele liinile vaja,» toonitas Kaareste. Loe edasi > 

 

Õhtuleht – Rail Balticu pilet tuleb odavam kui lennukipilet       2013-10-24 13:05:00Üles

Kas riik hakkab piletihindu doteerima, et tagada optimaalne sõitjate hulk, milliste soodustustega võivad rongisõitjad tulevikus arvestada – neile ja paljudele teistelegi küsimustele praegu veel vastuseid ei anta.
Hirmkalli piletihinna pärast värisejale ei tule ilmselt lohutuseks seegi teadmine, et näiteks Prantsusmaal maksab linnade-vahelise tavarongi pilet juba praegu kaks korda rohkem kui AECOMi uuringus 2020. aastaks ennustatud Rail Balticu kiirrongi pilet.
Loe edasi > 

 

Õhtuleht – Ventspilsi linnapea: Siim Kallas loobib Lätile kaikaid kodaratesse       2013-10-24 00:13:00Üles

Läti linna Ventspilsi meer, miljonär Aivars Lembergs arvab, et Maailmapanga värsked uuringud, mis puudutavad Läti sadamaid, on tulvil vigadest, lauslollustest ja valedest, mille taga on Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas. Loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid – Kui kaua veel sõidavad kohalikud rongid       2013-10-23 13:03:00Üles

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Rail Balticu projektijuht Indrek Sirp on rõhutanud igal Rail Balticu teemalisel kogunemisel, et planeeritava Rail Balticu eesmärk on rajada transpordiühendus Lääne-Euroopaga, mitte korraldada regionaalset rongiliiklust. Loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid – Keskkonnaministeerium välistas Nabala, Rail Balticu konsultant seni mitte       2013-10-23 13:02:00Üles

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles juba augustis, et Nabala karstiala ja Tuhala nõiakaevu ohustavad trassivariandid tuleb välistada, ning viitas maavalitsustele saadetud kirjas, et lisaks olemasolevatele kaitsealadele tuleb arvestada ka projekteeritavatega, sealhulgas Nabala karstiala hõlmava maastikukaitseala ettepanekuga. Loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid – Avalikud arutelud tõid Rail Balticu projekti pöörde       2013-10-23 13:01:00Üles

Rail Balticu päästaksid regionaalse tasandi lisamine ja õiglased kompensatsioonid, tõdes Rail Balticu planeeringute töögrupp rahvarohkete avalike arutelude järel peetud koosolekul. Loe edasi >

 

Õhtuleht – Kuidas käis elu enne Rail Balticu superideed       2013-10-23 12:59:00Üles

Internet soovitab täna lahkelt: buss Tallinn–Varssavi–Berliin, osta pilet, 55 eurot. Loe edasi >

 

Postimees E24 – Rail Balticu partnerid hakkavad aktsionäride lepingut arutama       2013-10-22 00:13:00Üles

Balti riikide esindajad arutavad Riias esmaspäeval ja teisipäeval Rail Balticu ühisfirma aktsionäride lepingu üle, muu hulgas tuleb arutlusele ka osaluste jaotus, kirjutab uudisteportaal Eversus.lt, mis nimetab neid kõnelusi rasketeks. Loe edasi >

 

The Economist – On the Baltic slow train       2013-10-20 00:12:00Üles

THE 600km-long human chain that stretched from Vilnius via Riga to Tallinn in August 1989 came to be the emblem of the Baltic states’ struggle for freedom from the Soviet Union. But more than two decades after they regained independence, their three capitals have no direct passenger train service linking them to each other, let alone to the rest of the European Union. Loe edasi >

 

Kuku Raadio – Pärnumaa – Tiiu Pärn       2013-10-19 00:11:00Üles

Avalikud arutelud Rail Balticu raudteetrassi koridori asukoha määramiseks Pärnu maakonnas toimusid sellel nädalal.
Pärnu maavalitsuse planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn. Kuula saadet >

 

Raplamaa Sõnumid – Avalikud arutelud tõid Rail Balticu projekti pöörde       2013-10-19 00:10:00Üles

Rail Balticu projekti arengusse võib tulla pööre, sest avalikel aruteludel kogetud vastuseisu tõttu tõdesid töögrupi liikmed, et olukorra võib päästa ainult regionaalse tasandi lisamine ning välja tuleb töötada õiglane kompensatsioonimehhanism. Loe edasi >

 

AK majandusuudised Siim Kallas ajaribal 11:38 – 13:48 – video       2013-10-18 00:09:00Üles

Vaata videot >

 

ERR – audio. Euroopa uues transpordivõrgustikus on olulisel kohal raudteetransport       2013-10-18 00:09:00Üles

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas tutvustas Tallinnas uut Euroopa Liidu transpordipoliitika aluskaarti, mis paneb paika järgmise kümnendi Euroopa kõige olulisemad transpordiühendused. Plaani peamiseks eesmärgiks on ühendada äärealad Kesk-Euroopaga ja järgmisel eelarveperioodil on tähelepanu keskmes raudteetransport. Kuula siit >

 

Kuku Raadio – Transpordivolinik Hendrik Hololei.       2013-10-18 00:08:00Üles

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas esitleb täna uut üleeuroopalise transpordivõrgustiku kaarti. Võrgustiku üks peamisi eesmärke on ühendada Euroopa Liidu äärealad Kesk-Euroopaga. Kuula siit >

 

Terevisioon – Hendrik Hololei: Rail Balticu teostumine on nüüd juba Balti riikide kätes       2013-10-18 00:07:00Üles

Euroopa Komisjon näeb kiirrongiühenduse Rail Baltic projekti väga olulise Euroopa Liidu projektina ja nüüd sõltub juba kolmest Balti riigist, kuidas see ellu viiakse, ütles EL-i transpordivoliniku kabinetiülem Henrik Hololei. Vaata videot >

 

Postimees – Siim Kallase koridorid       2013-10-18 00:06:00Üles

Tallinnas välja kuulutatav üleeuroopaline transpordivõrgustik – üheksa tulevikukoridori – on viimase kolme aasta pingelise töö tulemus. Transpordi eest vastutav eurovolinik Siim Kallas ütleb seda uhkusega hääles. Pole juhuslik, et just Eestis koguneb täna enam kui tuhat kõrget Euroopa transpordiametnikku ja riigitegelast, kes on olnud TEN-T ehk üheksa transpordikoridori projekti valmimise juures. Projekti maksumus on 26 miljardit eurot ja selle sees on meil kirgi ja kaasarääkimissoovi tekitanud Rail Balticu projekt. Loe edasi >

 

Postimees E24 – Parts: ida ja lääne ühendamine on Eestile olulise tähtsusega       2013-10-18 00:06:00Üles

"Ida ja lääne ühendamine on Eestile kui strateegilise asukohaga transiit- ja piiririigile eriti oluline", ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts neljapäeval Tallinnas toimunud üle-euroopalisel transpordikonverentsil TEN-T. Loe edasi >

 

Eesti Päevaleht – Rongisõit Vilniusest Tallinna enne Rail Balticut: 12 tundi 20. sajandis       2013-10-18 00:05:00Üles

Üleeuroopaliste transpordipäevade raames toimus üle aastate esimene rongi-reis Vilniusest Tallinna. Loe edasi >

 

Maaleht – Ka muretsemisel on oma hind       2013-10-18 00:04:00Üles

Tallinna Tehnikaülikooli logistikainstituudi korraldatud seminaril soovitas Läti raudteel töötav Kaido Simmermann valida uue tee jaoks ikkagi olemasoleva raudtee asukoht, et koos Euroopa raudteeühendusega saaks paremaks muuta ka kohalikku raudteetransporti. Muu hulgas muudaks see kohalike elanike silmis kogu ettevõtmise mõttekamaks. Loe edasi >

 

Õhtuleht – Juhtkiri | Raudteega Euroopale lähemale       2013-10-18 00:04:00Üles

Loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid – Ühisdeklaratsioon Rail Baltic trassialternatiivid Raplamaal       2013-10-18 00:03:00Üles

Me ei ole põhimõtteliselt vastu Rail Baltic planeerimisele läbi meie omavalitsuste territooriumi, kuid toetame trassialternatiivi, mis kõige vähem kahjustab külakogukondi, looduskeskkonda ja ettevõtlust: Loe edasi >

 

Maaleht – Rail Balticu reisijaama asukohta Pärnu linnas toetati 388 allkirjaga       2013-10-17 00:02:00Üles

Loe edasi >

 

ERR – Rail Balticu projekti ettevalmistustöödega on Eesti kolmest Balti riigist jõudnud kõige kaugemale       2013-10-17 00:00:00Üles

Euroopa Komisjoni transpordikonverentsi TEN-T sissejuhatusena startis eile Vilniusest Tallinna poole Rail Baltic Ekspress. Balti jaama jõudis rong täna pärastlõunal kell kolm. Rongisõidu tegi kaasa ka Martha Beryl Grauberg. Kuula siit >

 

Kuku Raadio – Tallinn võõrustab täna enneolematult suurt Euroopa transpordikonverentsi       2013-10-17 00:00:00Üles

Kuula siit >

 

ERR – Rail Balticu erirong tõi Tallinnasse mitu vagunitäit ametnikke       2013-10-16 23:59:00Üles

Tallinnas võeti vastu Vilniusest eile õhtul sõitu alustanud Rail Balticu erirong, mis tõi siia mitu vagunitäit ametnikke ja ettevõtjaid, kes osalevad Euroopa Komisjoni transpordikonverentsil. Vaata videot >

 

Ärileht.ee – Euroopa Komisjon eraldas oma tänase otsusega Eestile 5,13 miljonit eurot Rail Balticumaakondade teemaplaneeringute ja eelprojekti rahastamiseks       2013-10-16 23:58:00Üles

Majandusministeeriumi nõunik Anti Moppel selgitas ERR-i uudisteportaalile, et teine sama suur osa tuleb Eestil leida riigieelarvest. Loe edasi >

 

Postimees E24 – Siim Kallas: Euroopa ühendamine transpordi toel       2013-10-16 23:57:00Üles

Loe edasi >

 

Raplamaa Sõnumid – Rail Baltic eri vaheleht       2013-10-16 23:56:00Üles

„Miks te ei kavanda raudteed tunnelisse, nagu Euroopas normaalne?” küsis Kohila vallavanem Heiki Hepner, tundes huvi, kas see on planeerijate hinnangul liiga kulukas. Loe edasi >

 

Delfi – Valgu RB avalik arutelu       2013-10-16 23:56:00Üles

Kardan, et Eesti riskib niimoodi saada miljardi eest kaks kasutut raudteed, esimese sellepärast, et see on vananenud ja lagunenud, teise sellepärast, et rööpmevahe ei ühildu esimese raudtee rööpmevahe laiusega, kõik läheks riigile maksma vähemalt miljard eurot. Loe edasi >

 

Rail Balticu eri: Rail Balticu planeerimisest ja keskkonnamõju hindamisest       2013-10-16 23:55:00Üles

Loe lähemalt Raplamaa Sõnumites avaldatud artiklist. loe edasi >

 

Õhtuleht – Siim Kallas vastuseisust Rail Balticu trassile       2013-10-16 23:53:00Üles

Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase andis Balti Jaamas täna Eesti, Läti, Leedu ja Poola valitsuste esindajatele üle Rail Balticu rahastamisotsused. Loe edasi >

 

Maaleht – Rail Baltic ohustab Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu       2013-10-15 23:52:00Üles

Rail Balticu planeerimisega läbi Nabala karstiala jätkatakse hoolimata Keskkonnaministeeriumi ametlikust seisukohast, et tuleb otsida teisi alternatiive. Nimetatud trassivariante on palunud vältida ka Jõelähtme ja Rae vald. Loe edasi >

 

Delfi – Avalik kiri Rail Balticu esindajatele       2013-10-15 23:50:00Üles

Vaated Raplamaalt Angerja külast, mida puudutab otseselt üks võimalikke trasse: A9. Küla ühine kindel hinnang on uue rongi suhtes positiivne. Rail Balticut on vaja, et tagada parem ühendus Euroopaga ning selle rajamine on kiiduväärt ja tegijad kindlasti valitud õigetel alustel, kuid selle, Eesti mõistes superprojekti planeerimine ja ehitus ei saa toimuda tormates. Loe edasi >

 

Äripäev – Leedulased õõnestavad Rail Balticu õnnestumist.       2013-10-14 23:49:00Üles

Eesti Raudtee endine juht Kaido Simmermann räägib Äripäevale antud intervjuus, kuidas leedulased Rail Balticu ehitamist pidurdavad, ja ennustab teedemaksu peatset kehtima hakkamist Eestis. Loe edasi >

 

Eesti Päevaleht – Siim Kallas: Kaotame Euroopa transpordi pudelikaelad       2013-10-14 23:47:00Üles

Viimati Eestis olles käisin Balti jaamas, et näha, kuidas uued rongid välja näevad. Päris imelik tunne oli. Mitukümmend aastat oleme harjunud lääne toodetega, ega rong pole ju midagi erilist. Aga on. Raudteel on teatud sümboolne tähendus. Eriti suur on see tähendus meie suures naaberriigis. Teistsugused rongid, teistsugune sümboolika. Loe edasi >

 

Õhtuleht – Rail Balticu alla jääva maa omanikud loodavad ausale hüvitisele       2013-10-14 23:45:00Üles

Kehtna valla külarahvas ei hellita enam lootust, et neil riigi tahtel sündiva kiirraudtee alt pääseda õnnestub. Kätte on jõudnud aeg rääkida võõrandatava maa õiglasest kompenseerimisest, leiavad maaomanikud. Loe edasi >

 

Harju Elu – Kiilis koguti 800 protestiallkirja       2013-10-11 23:44:00Üles

Möödunud neljapäeval Kiili gümnaasiumis toimunud Rail Balticu trassivaliku avalik arutelu oli Harjumaal rahvarohkeim, kooli auditoorium oli murelike nägudega kohalikke pilgeni täis. Loe edasi >

 

Kaubavedude maht Eesti raudteel kahaneb, naabritel aga hoopis kasvab:       2013-10-11 23:43:00Üles

Loe edasi >

 

Postimees – Mihkel Mutt: mõtle globaalselt, aga tegutse kodus       2013-10-10 23:42:00Üles

"Kes hakkab sõitma Rail Balticuga? Kui Ülemistel suleti lennuliine, sest pole reisijaid, siis kuidas neid jätkuks rahvusvahelisele rongile? Soomlased saavad odava viina Eestist kätte, miks nad peaksid Riias järel käima? Eestlane ise sõidab tööle sinna, kus makstakse paremini kui kodus.

Seal, kuhu viib Rail Baltic, makstakse aga halvemini. Selle liini tähtsus meie jaoks on eeskätt sümboolne ja moraalne. See oleks veel üks seos Euroopaga, me veel ikka kindlustame oma seisundit. Muud mõtet sel Euroopa ääremaaliinil suurt ei ole. Ütlen seda sellepärast, et reisijate hulk ja tulukus kui argumendid on meie arutlustes kasutusel kord nii-, kord naapidi." Loe edasi >

 

Raplamaa sõnumid – Rapla koosolek       2013-10-09 14:12:00Üles

Rail Balticu esimene avalik arutelu tõi rohkelt küsimusi ja vähe vastuseid. Loe edasi >

 

Kehtna RB avaliku arutelu meediakajastused       2013-10-09 13:45:00Üles

ERR raadiouudised kell 12:00
http://vikerraadio.err.ee/klipp?main_id=4995297&s=start

TV3 – Seitsmesed uudised kell 19:00 ajaribal 24:52
http://www.tv3play.ee/play/326466?autostart=true

AK – Majandusuudised kell 18:30 ajaribal 09:26
http://uudised.err.ee/index.php?0534940&play&id=59346
http://uudised.err.ee/index.php?06288858

 

Raplamaa sõnumid – Kehtna koosolek       2013-10-09 13:44:00Üles

Kehtna põhikooli saalis teisipäeval peetud Rail Balticu planeeringu avalikule arutelule kogunes üle kahesaja inimese, küsimuste- ja ettepanekuterohke arutelu kestis järjest üle kolme tunni, ettenähtud kahe asemel. Loe edasi >

 

Vikerraadio – Uudis+ Esimene saateteema RB, mis poolitab Raplmaa külasid.       2013-10-09 00:00:00Üles

Esimene saate teema RB, mis poolitab Raplmaa külasid. Külas Vahur Tõnissoo, Metsaääre küla elanik, ja Helen Link, Valtu-Nurme küla elanik. Samas intervjuu Ülo Peetsiga (Rapla Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja).

Ajaribal: 05:00 Kuula siit >

 

Terevisioon – Dago Antov       2013-10-08 23:40:00Üles

"Soomlased on teinud üsna põhjalikke arvutusi ja prognoose, et kuidas tulevased kaubaveod peaksid hakkama kulgema. Ja võib öelda, et soomlaste huvi selle vastu, et see Rail Baltic tekiks, on väga suur," rääkis TTÜ transpordi planeerimise õppetooli professor Dago Antov telefoniintervjuus. Vaata siit >

 

Harju Elu – Rail Balticu vastu tuntakse elavat huvi       2013-10-04 23:38:00Üles

Lühike ülevaade Jõelähtme valla RB avalikust arutelust. Loe edasi >

 

Rae Vallavalitsus ei toeta trassi ehitamist läbi Rae valla       2013-10-02 13:00:00Üles

Harju Maavalitsusele saadetud kirjas on Rae Vallavalitsus öelnud, et pooldab trassivariandina 12A ehk Rail Baltic rajatakse olemasoleva Tallinn-Rapla raudtee kõrvale.

Vt Rae valla kodulehelt >

 

Äripäev – Milleks vajame raudteed ja kuidas seda ülal pidada       2013-07-05 12:59:00Üles

Raudtee valdkonnas toimuvate muutuste taustal on õige hetk küsida, kas oleme piisavalt võimekad, et realiseerida kõiki võimalusi, mida kuulumine erinevatesse võrgustikesse meile pakub, ehk milline on meie raudtee tervis? Loe edasi >

 

Postimees - Loodus vingerpussitab otse Tallinna-Tartu maanteel       2012-08-22 12:08:31Üles

Tallinna poolt Tartu suunas sõites näeb, et paarisajameetrisele Aruvalla-Kose tulevasele teelaiendusele mahub ära viis karstiauku, mille läbimõõt ulatub kolmest-neljast viie meetrini. Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi vanemteaduri Leo Vallneri sõnul on karstialadega seotud probleemidega tegelemine ehitusgeoloogias lausa omaette teadusharu. Kohalik elanik ja ka Aruvalla-Kose teeehituse juures geodeetilisi töid teinud Arno Saar rääkis Postimehele, et kümnekonna aasta eest avanes Kose ja Kuivajõe lõigul vahetult maantee ääres karstilehter, kuhu tuli lõpuks kallata kolm-neli koormatäit kruusa. «See varing lõhkus ära ka osa sidekaablitest,» lausus ta. «Nende lehtrite käitumine on täiesti etteennustamatu.» loe edasi >

 

E24 Majandus – Raivo Vare: Rail Baltic – ilustamata, kuid optimistlikult       2011-11-07 11:59:00Üles

Raivo Vare, endine transpordi- ja sideminister ning ASi Eesti Raudtee arendusdirektor, võtab kokku Balti riike Lääne-Euroopaga ühendava raudtee idee lähimineviku ning selle praegused peamised poliitilised ja majanduslikud takistused ja võimalusteaknad.
Loe edasi >

 

ETV - Rail Balticu teemaline saade “Vabariigi kodanikud”,       2011-10-26 23:40:00Üles

ETV Rail Balticu teemaline saade “Vabariigi kodanikud”, mis oli eetris kaks aastat tagasi. Soovitame saadet kindlasti vaadata!
Vaata >